Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04307
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Fogorvostudományi Kar részére „Három részes orvosi oktató videó anyag elkészítése”
2014. november 25.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04307

Ajánlattételi határidő: 2014. december 02 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2014. december 23.

A beszerzés rövid ismertetője:

A kész videó anyag képi világa

A film bemutatja - narratívával alátámasztott oktató videó formában - a megrendelő által elvégzett szájsebészeti beavatkozásokat. A műtétek lépéseit ahol szükséges animációkkal teszi érthetőbbé. A szükséges narratíva az elfogadott szöveg és a felvett képanyag alapján utómunka során készül el.

 

Az oktatóanyag felvételi és a kész videó anyag minőségi követelményei:

 • az oktatóanyagok száma: 3 különálló film, montírozott maximum 10 perces filmhosszal.
 • a felvétel és a montírozott anyag Full HD azaz 1920x1080 pixel felbontásúnak kell lennie
 • a kész anyag HD mp4 tömörítésnek kell megfelelni
 • a felvételeket a megrendelő által biztosított rendelőben kell elvégezni a megjelölt időpontokban
 • biztosítani kell1db monitort az operatőrnek a kamera kontrolállására
 • a helyszín optimális fényviszonyainak biztosítása (világítás)
 • a felvétel a szájsebészeti kezeléshez igazodva a tökéletes optikai megvalósításhoz szükséges eszközökkel történik

 

Utómunka:

 • a felvett anyagot magyarázó professzionális hang elkészítése magyar és angol nyelven az elfogadott szöveg alapján.
 • a szerkesztett videó anyag a rögzített műtét lépéseit könnyen érthetővé, láthatóvá teszi, és oktatási segédletként bemutatja.
 • animációs technika kreatív alkalmazása az informatív hatás fokozására.
 • a kész anyag megosztása és adathordozón történő átadása a megrendelő igénye szerint.

 

A Megbízó biztosítja:

A felvétel alapját képező műtét tárgyi és személyi feltételeit. Tisztázza a pácienssel a kapcsolódó jogi kérdéseket.

Pályázati forrás: TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001, „Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére.” projekt.Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az ellenszolgáltatás összegét a 3 részes videó anyag kiírás szerinti elkészítésére mindösszesen nettó Ft + Áfa formában kérjük megadni. Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni.

Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a videó anyag elkészítésével kapcsolatosan felmerülő költségre.

Kérjük, hogy ajánlatában egyösszegű ajánlati árat jelöljön meg, mely tartalmazza az egyéb járulékos költségeket is!


További információk:

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • Ajánlattevő köteles a technikai kiírásban feltüntetett HD felvevő eszközöket alkalmazni a felvételek elkészítése során.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a technikai kiírásban feltüntetett HD felvevő eszközöket fogja alkalmazni a felvételek elkészítése során.

 • Ajánlattevő rendelkezzen az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 2 év során legalább két élvonalbeli fogászati technológiát bemutató film referenciával, melyek tartalmaznak 3D animációt.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 2 év során legalább két élvonalbeli fogászati technológiát bemutató film elkészítéséről.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a bemutatott fogászati technológia megnevezését, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

Fizetési feltételek:

Vállalkozó a feladatok elvégzését követően, teljesítésigazolás után 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételét követő 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással egyenlít ki.
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Pólya Krisztina, ügyvivő szakértő SZTE Fogorvostudományi Kar, tel: +36 (62) 342-162

email: polya.krisztina@stoma.szote.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Csepregi János egyéni vállalkozó, 6724 Szeged, Bartucz L. u. 6/4.
Nyertes ajánlati ár: 500 000,-Ft+ÁFA