Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04321
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE BTK Oktatáselméleti Kutatócsoport részére, „konferencia és workshop rendezvényszervezési feladatainak komplex ellátása”
2014. november 25.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04321

Ajánlattételi határidő: 2014. december 02 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2014. december 10.

A beszerzés rövid ismertetője:

2014. december 10-én megrendezésre kerülő konferencia és workshop lebonyolítása:

  • Időtartam: 2014. 12. 10. (1 nap)
  • Bérelt helyszín: MTA Székház, Képesterem, Kupolaterem, Krúdy-terem – 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. (Bérleti díj a Vállalkozót terheli)
  • Várható létszám: melléklet szerint
  • Ajánlattevő köteles a rendezvényt megelőzően legalább 1 alkalommal Ajánlatkérő szegedi telephelyén személyesen egyeztetni az igénylővel a rendezvény pontos részleteit.
  • Figyelem! Vállalkozó köteles megnevezni a ***-os Szállodát, ahol az elhelyezést biztosítja, a szálloda címének és elérhetőségének a megadásával!
  • Figyelem! Vállalkozó köteles megnevezni az Éttermet, ahol a háromfogásos étkezést biztosítja, az étterem címének és elérhetőségének a megadásával!

 

A feladatok részletes leírását a mellékelt táblázat tartalmazza. Az ajánlatot a mellékletben szereplő táblázat beárazásával kérjük megadni.

 

Pályázati forrás: TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001, "Diagnosztikus mérések fejlesztése" projekt.

Letölthető állományok:
1. sz. melléklet(Molnár Kati).xls

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az ellenszolgáltatás összegét a csatolt 1. sz. mellékletben lévő táblázat tételes beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő a rendezvényre mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

Figyelem! Ajánlatkérő, azon tételek esetében, ahol egységárat (nettó Ft/db; nettó Ft/fő; nettó Ft/szoba/éjszaka) is kér fenntartja a jogát, hogy a megadott mennyiségektől +/- 30 %-al eltérjen. Amennyiben Ajánlatkérő a rendezvényt megelőző 3. munkanapig jelzi Ajánlattevő felé, hogy az egységáras mennyiségekben (db; fő; szoba) eltérés várható, úgy Ajánlattevő ezen tételek esetében köteles az ajánlatában megadott egységárak alapján, a ténylegesen jelzett mennyiségnek/mennyiségeknek megfelelően elszámolni az Ajánlatkérővel.


További információk:

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Pénzügyi alkalmasság: A pályázó cégnek/vállalkozásnak, jogelődjének, az ügyvezető bármely korábbi cégének/vállalkozásának nem lehet fennálló 60 napot meghaladó tartozása a SZTE felé.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a cégnek/vállalkozásnak, jogelődjének, az ügyvezető bármely korábbi cégének/vállalkozásának nincs fennálló 60 napot meghaladó tartozása a SZTE felé. Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a belső rendszerén keresztül ellenőrizze a nyilatkozat valóságtartalmát.

  • Szakmai alkalmasság: Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az elmúlt 36 hónap során egy szerződés alapján minimum 1 db legalább nettó 1.500.000,- Ft értékű rendezvény lebonyolításáról.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

Fizetési feltételek: Vállalkozó a kiírás tárgyát képező feladatok elvégzése után, teljesítésigazolást követően a rendezvényszervezésről 1 db számlát nyújthat be, melyet a SZTE a teljesítés időpontjától számított 60 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Molnár Katalin, irodavezető SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, tel: +36 (62) 544-356, +36 (62) 544-000/4356

email: katalin.molnar@edpsy.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Európa Oktatás és Rendezvényszervező Kft., 1088 Budapest, József krt. 2.
Nyertes ajánlati ár: 1 335 000,-Ft+ÁFA