Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04236
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet részére, „vízi sportrendezvény feladatainak komplex ellátása”
2014. november 13.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04236

Ajánlattételi határidő: 2014. november 18 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2014. november 27.

A beszerzés rövid ismertetője:

2014. november 27-én megrendezésre kerülő vízi sportrendezvény lebonyolítása:

  • Időpont: 2014. 11. 27.
  • Bérelt helyszín: Napfényfürdő Aquapolis Szeged - 6726 Szeged, Torontál tér 1. (bérleti díj az Ajánlattevőt terheli)
  • Várható létszám: melléklet szerint.
  • Ajánlattevő köteles a rendezvényt megelőzően legalább 1 alkalommal Ajánlatkérő szegedi telephelyén személyesen egyeztetni az igénylővel a rendezvény pontos részleteit.

 

A feladatok részletes leírását a mellékelt táblázat tartalmazza. Az ajánlatot a mellékletben szereplő táblázat beárazásával kérjük megadni.

 

Pályázati forrás: TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011, „A 21. század követelményeinek megfelelő, felsőoktatási sportot érintő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi Régió felsőoktatásban” projekt.

Letölthető állományok:
1. sz. melléklet.xlsx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az ellenszolgáltatás összegét a csatolt 1. sz. mellékletben lévő táblázat tételes beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő a rendezvényre mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.


További információk:

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Pénzügyi alkalmasság: A pályázó cégnek/vállalkozásnak, jogelődjének, az ügyvezető bármely korábbi cégének/vállalkozásának nem lehet fennálló 60 napot meghaladó tartozása a SZTE felé.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a cégnek/vállalkozásnak, jogelődjének, az ügyvezető bármely korábbi cégének/vállalkozásának nincs fennálló 60 napot meghaladó tartozása a SZTE felé. Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a belső rendszerén keresztül ellenőrizze a nyilatkozat valóságtartalmát.

  • Szakmai alkalmasság: Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 36 hónap során egy szerződés alapján minimum 1 db legalább nettó 700.000,- Ft értékű rendezvény lebonyolításáról.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

Fizetési feltételek: Vállalkozó a kiírás tárgyát képező feladatok elvégzése után, teljesítésigazolást követően a rendezvényszervezésről 1 db számlát nyújthat be, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Alattyányi István, projektmenedzser SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet, tel: +36 (30) 403-7963

email: alattyanyi.istvan@gmf.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Junior Sport Kft., 6729 Szeged, Szabadkai út 71.
Nyertes ajánlati ár: 580 000,-Ft+ÁFA