Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04234
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék részére, „fordítás angol nyelvről magyar nyelvre, valamint magyar nyelvről angol nyelvre”
2014. november 12.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04234

Ajánlattételi határidő: 2014. november 17 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Szerződéskötés időpontjától 2014. november 27-ig.

A beszerzés rövid ismertetője:

Szöveg fordítása angol nyelvről magyar nyelvre, valamint magyar nyelvről angol nyelvre az alábbiak szerint:

  • 2 forrásanyag, összesen 300 000 leütés [szóközökkel] terjedelemben (nyelvpáronként 150 000 leütés)

Előzetesen tervezett mindösszesen leütés szám: 300 000 leütés

A fordítandó anyagot a szerződéskötés után doc formátumban küldjük meg a Vállalkozónak.

Vállalkozó köteles a lefordított anyagot 1 példányban DVD-re írva átadni Megrendelő részére.

 

Pályázati forrás: SZTE HURO/1101/126 „Komplex geokronológiai és geofizikai laboratóriumok fejlesztése örökségvédelmi és környezeti vizsgálatok támogatása céljából” projekt.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az ellenszolgáltatás összegét az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlati ár

Fordítás díja (nettó Ft/leütés):

 

Mindösszesen (nettó Ft/terv. 300 000 leütés:

 

Áfa

 

Mindösszesen (bruttó Ft/terv. 300 000 leütés:

 

 

Ajánlatkérő az előzetesen tervezett 300 000 leütésre mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

A megadott mindösszesen fordítandó leütés szám előzetesen tervezett, így változhat. Vállalkozó köteles a ténylegesen megrendelt leütés számnak megfelelően, az egy leütésre megadott egységára alapján elszámolni. Felek a ténylegesen megrendelt leütés számot a teljesítésigazolásban rögzítik.


További információk:

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 36 hónap során legalább 1 db természettudományos témájú magyar nyelvű anyag angol nyelvre, vagy legalább 1 db természettudományos témájú angol nyelvű anyag magyar nyelvre történő fordításáról.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, valamint a természettudományos témát.

  • Ajánlattevő mutasson be ajánlatában legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt fordítót, aki rendelkezik angol felsőfokú nyelvtudással.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a bemutatott fordító angol felsőfokú nyelvtudását igazoló dokumentuma másolatát.

Fizetési mód: Vállalkozó teljesítésigazolás után 1 db számlát nyújthat be, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli fizetési határidővel, átutalással fizet ki.
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Sipos György, egyetemi adjunktus SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, tel: +36 (62) 546-485, +36 (62) 544-000/6485, +36 (62) 544-156, +36 (62) 544-000/4156

email: gysipos@geo.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Kovács Viktória, 6723 Szeged, Tabán u. 18. 2/5.
Nyertes ajánlati ár: 600 000,-Ft+ÁFA