Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04245
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék részére, „Ismeretterjesztő kiállítási anyag elkészítése”
2014. november 14.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04245

Ajánlattételi határidő: 2014. november 19 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2014. november 27.

A beszerzés rövid ismertetője:

Kiállítási tábla grafikai tervezése és kivitelezése:

 • Mennyiség: 25 db (a grafikai háttér mind a 25 db tábla esetében azonos, eltérő tartalommal)
 • Min. 2 db grafikai terv variáció szükséges az arculat szempontjából a 25 db táblára vonatkoztatva.
 • A megrendelő anyagainak integrálása a kiválasztott, egységesen kialakított grafikai arculatba.
 • A tartalom (szöveg, ábrák, fotók) előállítása a megrendelő feladata, ezek szerkeszthető formában átadásra kerülnek vállalkozó részére.
 • Műszaki paraméterek:
  • táblák mérete: A0
  • táblák anyaga: 5 mm vastag habosított műanyag tábla
  • táblák kivitelezése: kasírozott fotóprint
  • logók: HURO előírásoknak megfelelő elemek szerepeltetése
 • Vállalkozó köteles a grafikai anyagot .pdf formában és szerkeszthető formában (.psd, .pdd, vagy .ai) is átadni megrendelő részére DVD-n.

Programfüzet grafikai tervezése, és tördelése a kiállítási anyaggal összhangban:

 • A tartalom (szöveg, ábrák, fotók) előállítása a megrendelő feladata, ezek szerkeszthető formában átadásra kerülnek vállalkozó részére.
 • Műszaki paraméterek:
  • fájl formátum: .pdf és az eredeti szerkeszthető .psd, .pdd, .ai fájl
  • méret: A5
  • terjedelem: 12 színes oldal
  • képek száma: 12
  • grafikák száma: 6
  • szöveg mennyisége: 3000-4000 karakter
  • felbontás: legalább 600 dpi
  • logók: HURO előírásoknak megfelelő elemek szerepeltetése a címlapon és a belíveken
 • Vállalkozó köteles a nyomdakész/kompozit pdf anyagot DVD-n átadni megrendelő részére.

Laboratóriumokat bemutató rövid film készítése:

 • Terjedelem: 5 perces, 3 db rövid interjúval
 • A film tartalmazzon legalább 2 perces time laps technikával készült betétet, a laboratóriumi és terepi munka lépéseinek időben sűrített bemutatása céljából
 • A film illeszkedjen a kiállítási anyag arculatához
 • A forgatókönyv tervezetet és a forgatási helyszíneket (6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., illetve 2 db Szeged környéki helyszínen, 30 km-es távolságon belül) a megrendelő biztosítja.
 • Műszaki paraméterek:
  • felbontás: Full HD azaz 1920x1080 as felbontás
  • formátum: HD mpg4 vagy mpg2 25 Mbps tömörítésnek kell megfelelni
  • főcím: 8-10 mp animáció, komponált és a megbízónak átadott zenei jogokkal
  • logók: HURO előírásoknak megfelelő elemek szerepeltetése a főcímen, illetve mecenatúra lista a film végén
 • Vállalkozó köteles a kész videót DVD-n átadni megrendelő részére.


Pályázati forrás: HURO/1101/126, „Komplex geokronológiai és geofizikai laboratóriumok fejlesztése örökségvédelmi és környezeti vizsgálatok támogatása céljából.” projekt.Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az ellenszolgáltatás összegét a teljes szolgáltatásra mindösszesen nettó Ft + Áfa formában kérjük megadni. Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő költségre.


További információk:

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • Ajánlattevő vonjon be a teljesítésbe legalább 1 fő grafikus munkatársat, lehetőség szerint szakirányú felsőfokú végzettséggel.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt grafikus szakember önéletrajzát, valamint a szakirányú végzettségét igazoló dokumentuma másolatát. Továbbá csatolja a szakember által aláírt nyilatkozatot, mely szerint részt vesz a szerződéses időszakban a teljesítésben.

 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 12 hónap során teljesített legalább 1 db nettó 200 000 Ft értékű kreatív tervezési szolgáltatásról.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát.

 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 24 hónap során teljesített legalább 1 db time laps technikával készült film készítéséről.
Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát.

Fizetési feltételek:

Vállalkozó a feladatok elvégzését követően, teljesítésigazolás után 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételét követő 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással egyenlít ki.
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Sipos György, egyetemi adjunktus SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, tel: +36 (62) 546-485, +36 (62) 544-000/6485, +36 (62) 544-156, +36 (62) 544-000/4156

email: gysipos@geo.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Mixed Media Stúdió Kft., 6750 Algyő, Kastélykert u. 85.
Nyertes ajánlati ár: 668 504,-Ft+ÁFA