Álláshirdetés

Radiológus szakorvos

Szegedi Tudományegyetem

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Radiológiai Klinika

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

szakorvos

(radiológus szakorvos)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

§ Határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

§ Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, Szeged, Semmelweis utca 6.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Radiológiai Klinika profilja a Dél-Kelet Magyarországi régió legnagyobb képalkotó szolgáltatója. A Radiológiai Klinikán röntgen, fluoroszkópos, ultrahang, CT és MRI modalitások széles tárháza elérhető. A radiológus szakorvos feladataiba tartozik a fekvő- és járóbeteg ellátásban történő szakorvosi feladatok ellátása munkaköri leírás, szakmai irányelvek és hatályos jogszabályok alapján. A betegellátás mellett lehetőség van az oktatásban és a kutatásban is részt venni.

Illetmény és juttatások:

Megállapodás szerint.

Pályázati feltételek:

§ Orvos egyetemi végzettség,

§ Radiológus szakorvos szakvizsga,

§ Egészségügyi alkalmassági vizsgálat,

§ Büntetlen előélet,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek.


 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§Radiológiai betegellátásban szerzett tapasztalat,

§CT vizsgálatokban való jártasság,

§MR vizsgálatban valójártasság.

Elvárt kompetenciák:

§Jó kommunikációs képesség,

§Csapatmunka.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§Motivációs levél,

§Fényképes szakmai önéletrajz,

§Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

§Érvényes működési engedély és érvényes kamarai tagsági igazolás,

§Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

§A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,

§Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2020. április 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

§Elektronikus úton Dr. Kincses Zsigmond Tamás mb. tanszékvezető részére, a office.radio@med.u-szeged.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§www.kozigallas.hu - 2020. január 31.