Válogatott publikációk


 

 

 1. „Harangszó Maros Rudolfért – Vántus István gyászzenéje”. Szegedtől Szegedig 10 (2007): 325–333.

 

 1. „Ecloga. Vántus István »fehér vára« – a reneszánsz évében”. Szegedtől Szegedig 11 (2008): 344–353.

 

 1. „Fragmenta Bathoriana – Töredékek Vántustól, Vántusról”. Szegedtől Szegedig 12 (2009): 467–478.

 

 1. „Tiszta hangok – Vántus István saját hangrendszerére támaszkodó műelemzéseinek vizsgálata”, In Dombi Józsefné (szerk.) 80 év a zenei nevelés szolgálatában. Tanulmánykötet, Szeged: SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék, 2009. 60–68.

 

 1. A hit zenei szimbólumai Liszt: Christus és Brahms: Német requiem című művében”. In Barna Gábor (szerk.) Érzékek és vallás. Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis 22 (2009): 101–112.

 

 1. „Vántus István: Aranykoporsó”. Szegedtől Szegedig 13 (2010): 450–462.

 

 1. Henry Purcell hatása Vántus István művészetére”. In Dombi Józsefné (szerk.) Évfordulós zeneszerzők. Szeged: SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék, 2010. 60–68.

 

 1. „Harangszó – A pentatónia Vántus István művészetében” Magyar zene XLIX/2 (2011. május): 219–231.

 

 1. „Der goldene Sarg – Die Oper des »Debussys der Theißgegend« im Spiegel ihres Tonsystems“ Studia UBB Musica, Vol. LVI (2011. december): 161–187.

 

 1. „A nemzeti identitás zenei jelrendszere a 19. századi magyaros zenében”. In Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) Az identitás szemiotikája. Tanulmányok. Szeged: SZTE JGYPK, 2011. 150–162.

 

 1. „Álom és játék Vántus István művészetében”. Szegedtől Szegedig 15 (2012): 357–366.

 

 1. „Egy 25 éves mű – Vántus István: Gemma”. Szegedtől Szegedig 16 (2013): 370–379.

 

 1. „Valaki hí téged. Vántus István és Weöres Sándor”. Szegedtől Szegedig 17 (2015): 360–370.

 

 1. „Vántus István: Gemma – egy zenei önarckép.” Parlando 2015/6

 

 1. „Tiszta hangok.” Vántus István élete és műve. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2015.