ElőadónkrólUjvarine_dr._Illes_MariaÚjváriné dr. Illés Mária

főiskolai docens

SZTE ZMK Zeneelméleti Tanszék


1961-ben született Kalocsán. Biológia tagozaton érettségizett, majd Szegeden szerzett diplomát zongora és szolfézs szakon, Bódás Péter osztályában. Muzikológusi diplomáját a Zeneakadémián szerezte meg. Tanárai voltak itt Kroó György, Dobszay László, Somfai László, Batta András.


1994-ben Szegedre költözött családjával, férjével és három gyermekével, az évtől tanít a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti karán. Rendszeres kurzusai: Egyetemes és magyar zenetörténet, Stílusismeret, Műismeret.

 

Zenetörténészként elsősorban szegedi vonatkozású témákkal foglalkozik, különösen Vántus István művészetével. Doktori értekezésének címe: „A tiszta hangok titka” Vántus István művészete zeneelméleti rendszerének tükrében. 2015-ben könyvként is megjelent a disszertációja, Tiszta hangok címmel, újabb kutatási eredményeivel bővítve.

 

A Zeneművészeti Kar képviseletében a kezdetektől tagja volt az országos tudományos diákkör művészeti szekciójának kialakítását előkészítő szakmai bizottságnak. 2002 tavaszán részt vállalt a Zeneművészeti Kar TDK-szervezetének létrehozásában. A Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke. Témavezetője volt nyolc, országos helyezést elért pályamunkának.

 

1995-től tagja a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaságnak, 2006-tól tagja, 2010-től vezetőségi tagja a Vántus István Társaságnak. 2008-tól a Szegedi Tudományegyetem Eötvös Loránd Kollégium Bölcsésztudományi és Művészetek Szekciójának védnöke.

 

2008-ban a kortárs zenével kapcsolatos pedagógiai munkásságáért Artisjus-díjat kapott. 2011-ben a XXX. Jubileumi OTDK rendezvényeihez kapcsolódóan az Országos Tudományos Diákköri Tanács Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesítette.