Előadónkról


marta_gorog_2014Dr. Görög Márta

egyetemi tanár

SZTE ÁJTK

 


Kiskunfélegyházán született 1975-ben. Középiskolát szülővárosában, egyetemi tanulmányait Szegeden a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol köztársasági ösztöndíjasként 1998-ban szerzett summa cum laude minősítéssel jogász diplomát.

 

Egyetemi évei alatt négy éven keresztül gyakornokként, majd a végzést követően ügyvédjelöltként dolgozott egészen 2001-ig, amikor tanársegédi kinevezést nyert az SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékére. Számos alkalommal pályázott sikeresen külföldi ösztöndíjakra. 2000-ben, PhD hallgatóként 5 hónapot töltött külföldön, így a Bécsi Collegicum Hungaricumban, a göttingeni Georg-August egyetemen, illetve a potsdami egyetem jogi karán. 2001-ben 3 hónapos kutatóösztöndíjjal a grazi Karl Franzens egyetemen kutatott. Gyermekei megszületése után rövidebb ideig tartó külföldi utakon vett részt, amelyek közül kivételt képez az Eufom European University for Economics and Management 2015. évi vendégprofesszori meghívása.

 

A posthumus személyiségi értékek védelme – Gondolatok a nem vagyoni kártérítés iránti igény jogutódlása körében címmel írt dolgozatával 2007. januárjában szerzett doktori fokozatot. 2014-ben lett az SZTE habilitált doktora, 2016. szeptember 1. napjával az SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének jogutódja, a Civilisztikai Intézet intézetvezető egyetemi tanárává nevezték ki.

 

Kutató munkájának középpontjában a személyi viszonyok, így különösen a személyiségi jogok és a szellemi alkotások jogának tanulmányozása áll. E tématerületeken belül számos kutatást folytatott, illetve állandó résztvevője az MTA Jogtudományi Intézete személyiségi jogi tematikájú kutatásainak, jelenleg az MTA Jogtudományi Enciklopédia projekt személyi jog címet viselő rovatának szerkesztője, valamint az Igazságügyi Minisztérium Kutatási Támogatása segítségével a személyiségi jog egyes összetevőinek kereskedelmi értékét vizsgálja. Az utóbbi években egyre intenzívebben foglalkozik szellemi alkotások jogi kérdésekkel nem csak elméleti, hanem gyakorlati szempontból is, amelyben hatékonyan támaszkodik az SZTE Kutatásfejlesztési és innovációs igazgatósága jogi szakértőjeként szerzett tapasztalataira. A polgári jog teljes vertikumában tart egyetemi előadásokat nem csak a Jogi karon, hanem az SZTE Gazdaságtudományi, valamint Természettudományi és Informatikai Karán is. Felkért előadóként a tudományos konferenciák állandó résztvevője.

 

Széleskörű szakmai közéleti tevékenységet folytat, így többek között az MTA SZAB tudományos titkára, a SZAB Gazdasági jogi munkabizottságának elnöke, az MTA SZAB Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Klubtanácsának titkára, az ország valamennyi magánjogászát egyesítő Magánjogot Oktatók Egyesületének elnöke, mindemellett az SZTE alumni ügyekért felelős rektori megbízottja.

 

Elismerései közül az MTA Bolyai Emléklapra és az Év oktatója díjra a leginkább büszke.