Szakmai önéletrajz


 

Név: Farkas Eszter

Munkahely: Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar

Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Végzettség: Biológia szakos középiskolai tanár

Ph.D. - neurobiológia

Beosztás: Egyetemi docens

 

 

 

 

Képzettség, szerzett fokozatok:

 • Középiskola: Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged; biofizika tagozat, 1986-1990.
 • Egyetem: József Attila Tudományegyetem, Szeged; biológia tanári szak: 1990-1995.
 • Ph. D. képzés: Department of Animal Physiology, University of Groningen, The Netherlands; 1997-2001.

  Kutatási téma: Az agyi kapillárisok ultrastruktúrális elváltozásai demenciában, magas vérnyomás és agyi hipoperfúzió esetén; Témavezető: Prof. Dr. Paul G.M. Luiten
 • Habilitáció: Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet, és Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, 2010.

 

Nyelvismeret:

 • Angol állami felsőfokú C típusú nyelvvizsga (No. 0052325).
 • Holland nyelvvizsga - Staatsexamen Nederlands als tweede taal, Programma II (írásbeli és szóbeli, No. 941252).

 

Munkahelyek, beosztások:

 • Research assistant, Department of Anatomy and Neurobiology, Washington University, School of Medicine, St. Louis, U.S.A.; 1995-1997.
  Kutatási téma: A középagyi szürkeállomány leszálló, autonóm pályarendszerének feltérképezése patkányban. Témavezető: Prof. Dr. Arthur D. Loewy.
 • Tudományos munkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézete; 2002-2007.
  Kutatási téma: Keringési eredetű gyulladásos folyamatok szerepe az Alzheimer típusú dementiák kialakulásában; A krónikus agyi hipoperfúzió kísérletes modellje; Témavezető: Prof. Dr. Bari Ferenc.
 • Tudományos főmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet, 2008-2009., Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, 2009-2015.
  Kutatási téma: Az agykérgi kúszó depolarizáció (spreading depolarization, SD) vizsgálata agyi ischemia kísérletes állatmodelljeiben.
 • Egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, 2015-
  Kutatási téma: Az agykérgi kúszó depolarizáció (spreading depolarization, SD) vizsgálata agyi ischemia kísérletes állatmodelljeiben.

 


Külföldi tanulmányutak:

 • A TEMPUS Diákcsrere Program hallgatói résztvevője, Department of Animal Physiology, University of Groningen, The Netherlands, 1993. október- 1994. április. Témavezető: Dr. Frans Maes
 • A Magyar Tudományos Akadémia és a Holland Királyi Tudományos és Művészeti Akadémia egyezményes, poszt doktori tanulmányútjait támogató program résztvevője, Department of Molecular Neurobiology, University of Groningen, The Netherlands; Témavezető: Prof Dr. Paul G.M. Luiten:
  • 2002. július-augusztus
  • 2003. július-augusztus
  • 2004. július
  • 2006. július
 • Post doctoral Research Assistant, Division of Pharmacology, School of Life Sciences, University of Bradford, United Kingdom; 2007-2008.
  Kutatási téma: Live imaging of peri-lesion spreading depression in stroke models. Témavezető: Prof. Dr. Tihomir P. Obrenovitch.

 

Pályázati tevékenység:

Témavezető:

 • Ph.D. dolgozat nyomdai költségei; Netherlands Heart Foundation (No. 2000P091: Nederlandse Hartstichting), 2001.
 • Ifjúsági OTKA pályázat (Nr. F 042803, Keringő beta-amyloid peptid hatása az agy vérellátására, és a vér-agy gát immunsejtekkel szembeni átjárhatóságára), 2003-2006.
 • A Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány kutatási tevékenység támogatására kiírt pályázata (Ciklooxigenáz-gátlók hatása az agyi ischemia által kiváltott neurogenezisre patkány hippocampusban), 2005.
 • Az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok (NFM) és az OTKA közös pályázata (NNF 78902, Peri-infarktus depolarizáció (PID) akut fokális agyi ischemiában), 2009-2011.
 • SZTE Kiváló Kutatóegyetemi szerződés, 2014.
 • Kutatási OTKA pályázat (K 111923, Agykérgi kúszó depolarizáció az ischemiás patkányagyban: Öregedéssel összefüggő változások, és a kapcsolódó hemodinamikai válaszok mechanizmusai), 2015-2019.

Résztvevő kutató:

 • Tematikus OTKA pályázat (T32566, témavezető: Prof. Dr. Mihály András), 2001-2004.
 • Az Oktatási Minisztérium által kiírt műszaki kutatás-fejlesztési pályázat (MU-00132/2002, témavezető: Prof. Dr. Mihály András), 2003-2005.
 • A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által kiírt Regionális Egyetemi Tudásközpont (RET) pályázata (Nr. 08/2004, Délalföldi Neurobiológiai Tudásközpont; témavezető: Prof. Dr. Penke Botond), 2005-2008.
 • Kutatási OTKA pályázat (K063401, Funkcionális és morfológiai változások jellemzése krónikus agyi hipoperfúzió során patkányban, témavezető: Prof. Dr. Bari Ferenc), 2006-2009.
 • Kutatási OTKA pályázat (K81266 Az öregedés hatása a neurovaszkuláris csatolás szabályozására patkányban, témavezető: Prof. Dr. Bari Ferenc), 2010-2014.
 • Nemzeti Agykutatási Program (KTIA_13_NAP-A-I/13, A neurovaszkuláris diszfunkció szerepe a hipoxiás/iszkémiás agykárosodásban, témavezető: Dr. Domoki Ferenc), 2014-2018.
 • A Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt GINOP-2.3.2-15-2016 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága c. felhívásra benyújtott pályázat (Új molekuláris mechanizmusok, diagnosztikus és terápiás célpontok metabolikus és kardiovaszkuláris kórképekben, koordinátor: Prof. Fésűs László), 2016-2020.

 


 

Díjak, ösztöndíjak:

 • Első helyezés a XXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Természettudományi Szekciójában, Gödöllő, 1995.
 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (Magyar Tudományos Akadémia; BO/00344/03, Keringő béta-amyloid és TNF-alfa vér-agy gát megnyitó hatása és központi idegrendszeri válaszok) 2003-2006.
 • Lenhossék Mihály díj (Magyar Anatómus Társaság), 2005.
 • Joó Ferenc Díj („Dr. Joó Ferenc Alapítvány az Agykutatásért” ), 2005.
 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (Magyar Tudományos Akadémia; BO/327/14, Agykérgi kúszó depolarizáció az ischemiás patkányagyban: öregedéssel összefüggő változások) 2014-2017.
 • L’OREAL–UNESCO Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért, 2015.
 • L’Oréal-UNESCO For Women in Science program, International Rising Talents Award, 2016.

 

Tudományos szervezeti tagságok:

 • Magyar Anatómus Társaság, 2001-2007.
 • Magyar Idegtudományi Társaság (Federation of European Neuroscience Societies), 2003-
 • International Society for Cerebral Blood Flow and Metabolism, 2005-
 • Magyar Élettani Társaság, 2014-
 • Magyar Mikrovaszkuláris és Vaszkuláris Biológiai Társaság, 2015-

 

Szerkesztőbizottsági/tudományos testületi tagság:

 • Szerkesztőbizottsági tag, The Open Circulation & Vascular Journal, Bentham Sciences, 2008-2013.
 • Testülteti tag, Scientific Advisory Board for VPH-DARE@IT (Virtual Physiological Human: DementiA Research Enabled by IT; http://www.vph-dare.eu/), 2014-
 • Zsűritag, NKFIH Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma, Idegtudomány zsűri - 2016-

 

Oktatás:

Graduális képzés:


Biológus képzés, Department of Animal Physiology, University of Groningen, The Netherlands:
oktatás nyelve: angol és holland
 • Neuroanatómia, gyakorlat (1998-2000)
 • Patkányanatómia, gyakorlat (2001)
 • Kísérletes laboratóriumi gyakorlat (1997-2000)
 • Állás lehetőségek biológus diplomával: orientációs kurzus, előadás (1999)


Általános orvosképzés, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar:
oktatás nyelve: magyar és angol
 • Szövettan, gyakorlat (2002-2006)
 • Fejlődéstan, szeminárium (2002-2006)
 • Neurocitológia, előadás (2004-2006)
 • Molekuláris citológia és hisztológia, előadás (2004-2006)
 • Fejezetek az agy vérellátásának szabályozásából, előadás (2005-)
 • Orvosi fizika, gyakorlat (2009-)


 • Témavezetői feladatok:
  • Szakdolgozati témavezetés, 2013-
  • Szent-Györgyi mentor, Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány, 2013-
  • TDK témavezetés, Intézeti TDK felelős, Helyi (SZTE) Orvoskari TDK konferencia zsűri tag, 2002-
  • Joint Program of European Medical Students (JPEMS) kutatási gyakorlat témavezetés, 2015-
 • Posztgraduális képzés:

  • PhD témavezetés: SZTE, ÁOK, Klinikai Orvostudományok Doktori iskola (2007-), SZTE, ÁOK, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola (2014-)