Válogatott publikációk - Dr. Tarkó Klára


 1. Tarkó Klára (1998): A metakogníció fogalma a pedagógiában és a pszichológiában, Iskolakultúra, VIII. évf. 8. sz., 117-120. o.
 2. Tarkó Klára (1999): Az olvasás és a metakogníció kapcsolata iskoláskorban - szakirodalmi tanulmány, Magyar Pedagógia, 99. évf. 2. sz., 175-191. o.
 3. Tarkó, K. (2004): History and concept of multicultural education. In: Klára Tarkó (2004., ed): Multicultural education. In. Zsuzsanna Benkő (2004., Editor of Series): Integrated programmes for lower-primary teacher training. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. Szeged. 147-156.
 4. Tarkó Klára, Dr. és Benkő Zsuzsanna, Dr. (2005): A magyar tanítóképzés megújítása – tananyagfejlesztés a Szegedi Tudományegyetemen. Új Pedagógiai Szemle. 07. 08. 33. – 44.
 5. Tarkó, K. (2007): Cultural factors. In: Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 115. – 130.
 6. Dr. Benkő Zsuzsanna, Dr. Tarkó Klára, Lippai László és Dr. Erdei Katalin. (2008): Hagyomány és modernitás a Visegrádi négyek országainak életmódjában – nemzetközi összehasonlító elemzés. Népegészségügy. 86. évfolyam 1. szám volume 86. no.1. 26-36.
 7. Dr. habil. Benkő Zsuzsanna, Dr. Tarkó Klára, Dr. Erdei Katalin és Lippai László (2009): Hagyomány és modernitás a "Visegrádi négyek" családjainak életmódjában; Táplálkozási szokások. In. Dr. Tóth Szergej (2009, Szerk): Tudományos és művészeti műhelymunkák. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Garmond 2000 KFT, Szeged. 410-414.
 8. Tarkó, K. (2010): Prejudice and how minorities are viewed in the Hungarian society and in the Visegrad countries. In: Marjaana Soininen and Tuula Merisuo-Storm (2010, eds.): Looking at diversity in different ways. Uniprint, Turku. 63. – 73.
 9. Tarkó Klára, Dr. és Benkő Zsuzsanna, Dr. habil. (2011): Felsőoktatási kezdeményezések a kisebbségek egészség-esélyeinek növelése érdekében. Egészségfejlesztés, LII. évfolyam, 2011. 4. szám. 14-19.
 10. Tarkó Klára (2013): Egészségfejlesztés továbbra is felsőfokon. In. Tarkó Klára és Lippai László (2013, szerk.): „Gyümölcs? A fa beváltja azt, amit virágával ígért.” Tanulmányok Benkő Zsuzsanna 60. születésnapjára. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet. Szeged. 13-38.
 11. Tarkó, K. and Benkő, Zs. (2013): Evidence-Based Leisure Studies in Higher Education: Using the Results of a Transnational Lifestyle Research. In: Fabio Massimo Lo Verde, Ishwar Modi, Gianna Cappello (szerk.): Mapping Leisure across Borders. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013. pp. 364-378. (ISBN:1-4438-4972-3)
 12. Benkő, Zs. and Tarkó, K. (2016): Practice-Based In Service Teacher Training In Health Promotion And Mental Health Promotion On The Basis Of Antonovsky’s Theory. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 2016.07.01.: pp. 425-431. (2016)
 13. Tarkó, K., Lippai, L. L. and Benkő, Zs. (2016): Evidence-Based Mental-Health Promotion For University Students – A Way Of Preventing Drop-Out. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 2016. 07. 01.: pp. 261-268. (2016)
 14. Mátó, V., Tarkó, K. Tóth, K., Nagymajtényi, L. and Paulik, E. (2016): Working Environment of Higher Education Staff – a Survey at University of Szeged, Hungary. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 22:(1-2) pp. 44-52. (2016)