Elóadónkról - Dr. Tarkó Klára


TarkoKlaraDr. habil. Tarkó Klára

főiskolai tanár

SZTE JGYPKOrosházán született 1972-ben. Általános iskolai tanulmányait Mezőhegyesen, középiskolai tanulmányait Makón végezte. 1995-ben szerzett diplomát a Szegedi József Attila Tudományegyetem fizika–angol középiskolai tanári szakán. 1995 és 1998 között a JATE BTK Neveléstudományi Tanszékének Doktori Iskolájában, a Kognitív kompetencia fejlődése és fejlesztése című programban volt ösztöndíjas hallgató. 2000-ben védte meg angol nyelven írt PhD-dolgozatát, a metakogníció szerepe az olvasott szövegek megértésében iskoláskorban címmel. 2007-ben vette át az ELTÉ-n szociológusi diplomáját. 2014-ben habilitált az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolájában Életmód – Választás témakörben. 1999-ben tanársegédként kezdte meg munkáját a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetében, ahol jelenleg főiskolai tanárként, 2016. szeptember 1-től mb. intézetvezetői pozícióban, valamint az Egészségszociológia és Egészségpedagógia Tanszék vezetőjeként végzi oktató, kutató, kurrikulum- és tananyagfejlesztő munkáját. A Kar Külügyi Bizottságának tagjaként, majd az Oktatási és Akkreditációs Bizottság tagjaként aktív részt vállalt a Kar munkájában, 2013 óta pedig a Kar oktatási dékánhelyettese. Az egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor szakirányú továbbképzési szak és az Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak szakfelelőse, valamint a Kisebbség egészségkoordinátor alapképzési specializáció felelőse. Témavezető az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolájában. Számos tudományos társaság tagja, 2014 óta a Nemzetközi Szociológiai Társaság Aktív Szabadidőeltöltés Szociológiája Kutatócsoportjának általános elnökhelyettese. A Szegedi Egészségfejlesztő Műhely aktív kutatója, számos hazai és nemzetközi pályázat során látott el projektkoordinátori teendőket. Fő kutatási területe a kisebbségek egészségesélyei, valamint az egészséges életmód.