Szakmai önéletrajz 

I. Személyes adatok

 

Név: Dr. Széll Márta

Születési hely: Szeged

Születési idő: 1965. március 28.

Családi állapota: férjezett (Dr. Balogh Nándor)

Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997)

 

II. Tanulmányok

 

Középiskola:

JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, 1979-1983

 

Egyetem:

József Attila Tudományegyetem, Szeged

Természettudományi Kar, nappali tagozat molekuláris biológus és biotechnológus szak, 1983-1988 oklevélszám: 123/1988

 

III. A pálya legfontosabb állomásai és eredményei

 

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont,

Szeged, 1988-1990 tudományos segédmunkatárs

 

MTA Tudományos Minősítő Bizottság

1990-1995 tudományos továbbképzési ösztöndíjas

 

Egyetemi doktori fokozat:

Egy fényregulált növényi gén szövetspecifikus kifejeződésének szabályozása
(24/”dr. univ”/1995, Szeged)

 

Laboratory for Photoperception and Signal Transduction

FRP, RIKEN, Japan

1995-1997 "postdoctoral fellow"

 

Növénybiológiai Intézet,

MTA Szegedi Biológiai Központ,

Szeged, 1995-1999 tudományos munkatárs

 

Ph.D. fokozat:

Fényindukált jelátvivő láncok vizsgálata magasabbrendű növényekben
(TTK-42/1998, Szeged)

 

MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport,

SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged

1999-2009 tudományos főmunkatárs

 

D.Sc. fokozat:

Immunmediált multifaktoriális bőrbetegségek pathogenezisének genomikai és molekuláris biológiai vizsgálata (4874/2009)

 

MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport,

SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged

1999 - 2009 tudományos főmunkatárs

2009 - tudományos tanácsadó

 

Habilitáció:

Témája: Bőrbetegségek genetikája és molekuláris biológiája, 2011

Tantermi előadás magyar nyelven: Genodermatózisok és multifaktoriális bőrbetegségek genetikája

Tantermi előadás angol nyelven: Genetics of genodermatoses and multifactorial skin diseases

Tudományos előadás: Mutációk és polimorfizmusok szerepe a melanoma pathogenezisében

 

SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet

2012. július 1-től - 2013. augusztus 31-ig tanszékvezető egyetemi docens

2013. szeptember 1-től tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE ÁOK tudományos és külkapcsolati dékánhelyettes

2014. július 1-től

 

IV. Publikációs eredményesség

 

Tudománymetriai adatok

 

Tudományos közlemények

Folyóiratcikk összesen: 89

Könyvfejezetek száma: 5

 

Eredeti közlemények impakt faktora: 216,456

Citációk száma: 1572

Ebből független citációk száma: 1340

Hirsch-index: 20

 

V. Szakmai közéleti tevékenység itthon és külföldön, ezek hazai és nemzetközi elismertségének adatai


Tudományos társaságokban betöltött szerep


Társaság neve - Mettől-meddig

European Society for Dermatological Research (ESDR) - 2000-

Magyar Dermatológiai Társulat (MDT) - 2000- 2013-tól vezetőségi tag

Magyar Humángenetikai Társaság (MHGT) - 2000- 2012-től a Társaság titkára

Magyar Immunológiai Társaság (MIT) - 2007-től vezetőségi tag 2010-től 2013-ig a Társaság főtitkára

Magyar Genetikusok Egyesülete (MAGE) - 2009-től 2013-ig vezetőségi tag

European Society of Human Genetics (ESHG) 2012-

 

Tudományos bizottságokban végzett munka

  • 2007-2011 között az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) “Kísérletes Orvostudományok (KISOR)” zsűriben végeztem bírálói munkát.
  • 2011 decemberében OTKA Élettudományi Kollégium tagjává választottak 2012. 02.01-2015. 01.31-ig.
  • 2011 decemberében a Szegedi Akadémiai Bizottság Bolyai Klubjának alapító tagja és ettől kezdve kuratóriumi tagja.
  • 2014 márciusától a Ritka Betegségek OEP Szakértői Bizottságának tagja.
  • 2014 májusától egy ETT ad hoc bizottság tagjaként a genetikai tesztekkel kapcsolatos etikai, erkölcsi és jogi problémákkal foglalkozó szakértője.
  • 2014 szeptembertől Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottságának titkára.
  • 2014-től az MTA Orvostudományi Osztályának III. Doktori Bizottságának tagja.
  • 2015 szeptembertől a Debreceni Egyetem Doktori Tanácsának tagja.
  • 2015 szeptembertől az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Ritka Betegségek Szakértői Bizottságának tagja.

 

A következő folyóiratok kérnek fel rendszeresen tudományos közlemények elbírálására

Experimental Dermatology IF: 3,762

Journal of Investigative Dermatology IF: 7,216

Inflammation Research IF: 2,347

Acta Pharmacologica Sinica IF: 2,912

International Immunology IF: 2,536

Clinical and Experimental Dermatology IF: 1,092

Intensive Care Medicine IF: 7,214

Photochemistry and Photobiology IF: 2,266

FEBS Letters IF: 4,001

J Dermatol Sci IF: 3,419

PLoS One IF: 3,234

British Journal of Dermatology IF: 4,275


Szabadalom

Széll Márta. Rovó László, Kemény Lajos

Eljárás poszttraumás légúti hegesedésre való hajlam diagnosztizálására. P0700313 magyar szabadalom, közzététel éve: 2009, végleges oltalom: 2011


Díjak, kitüntetések

 

A kitüntetés megnevezése - Az adományozás éve

 

Ifjúsági díj: SzBK Napok - 1989

A Magyar-Német Dermatológiai Társaság (DUDG/MNDT) Tudományos Díja - 2004

A Magyar Dermatológiai Társulat Fekete Zoltán-díja - 2005

Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle Nívó-díja – a 2004-es év legjobb tudományos közleménye - 2005

MTA Bolyai Plakett - 2009

ESDR és ÖGDV „Eastern European Academic Leader” díja - 2013

 

Egyéb elismerések

 

FEBS Travel Grant - 1990

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj - 2000-2003 2000

ESDR Travel Grant - 2003

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj - 2005-2008 2005

L’OREAL-UNESCO MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ: a Nőkért és a Tudományért - 2008

 

Pályázati tevékenység a teljes pályafutás során

Témavezető tudományos pályázatokban: összesen 10 pályázat

OTKA: 6 pályázat

ETT: 3 pályázat

TÁMOP: 1 pályázat


Nevesített résztvevő, altéma vezető tudományos pályázatokban: összesen 17 pályázat

OTKA: 2 pályázat

TÁMOP: 8 pályázat

FP5: 1 pályázat

NKEP: 1 pályázat

NKTH: 1 pályázat

NKFP1: 1 pályázat

RET: 1 pályázat

GVOP: 2 pályázat

 

Pályázati tevékenység az elmúlt 5 évben


Témavezető pályázatokban (2011-2015)

 

1. Melanoma malignum kialakulására hajlamosító genetikai és környezeti tényezők kölcsönhatásainak vizsgálata (OTKA pályázat)

Témavezető: Dr. Széll Márta

Azonosító: K77436

Futamidő: 2009.06.01-2012.05.31.

 

2. A melanocita proliferáció és differenciáció szabályozásának és a melanoma pathogenezisének vizsgálata (ETT pályázat)

Témavezető: Dr. Széll Márta

Azonosító: 429-07

Futamidő: 2009.09.01-2011.12.31.

 

3. A keratinociták stressz válaszának és splicing szabályozásának szerepe a pikkelysömör pathogenezisében (OTKA pályázat)

Témavezető: Dr. Széll Márta

Azonosító: K105985

Futamidő: 2013.01.01-2016.12.31

 

4. Egészségtudományi, egészségipari tudáshálózat a dél-alföldi régióban a molekuláris medicina innovációs környezetének megteremtésére (TÁMOP pályázat)

Projektvezető: Dr. Széll Márta

Azonosító: TÁMOP-4.2.6-15/1-2015-0002

Futamidő: 2015.14.01. – 2014.11.30

 

Az elmúlt 5 évben vezetésemmel végrehajtott 2 pályázat sikerrel zárult, ill. a jelenleg vezetésemmel futó másik 2 pályázat részjelentései is kiváló minősítéssel kerültek eddig elfogadásra

 

Nevesített altéma vezető a következő konzorciális pályázatokban (2011-2015)

 

5. Új orvosi eljárás kidolgozása orrpolipózisok kezelésére (Jedlik pályázat)

Projektvezető: Dr. Nagy Norbert (Rhinolight Kft.)

Azonosító: ORLPOLYP

Futamidő: 2008-2011.12.31.

 

6. A pikkelysömörre hajlamosító szabályozási hálózatok vizsgálata

(Nagy költségvetésű OTKA pályázat)

Témavezető: Dr. Dobozy Attila

Azonosító: NK77434

Futamidő: 2009.06.01-2013.05.31.

 

7. Nemzetközi fotobiológiai interdiszciplináris kutatások környezeti tényezők és genomikai faktorok interakciójának vizsgálatára, új diagnosztikus és terápiás eljárások kidolgozására (TÁMOP pályázat)

Projektvezető: Dr. Nagy Ferenc

Azonosító: TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0001

Futamidő: 2009.07.01-2011.09.30.

 

8. Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszútávú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával (TÁMOP pályázat)

Projektvezető: Dr. Varró András

Azonosító: TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012

Futamidő: 2011.06.01–2013.05.31.

 

9. Környezeti tényezők és genetikai faktorok interakciójának vizsgálata immunmediált és daganatos betegségek kialakításában (TÁMOP pályázat)

Projektvezető: Dr. Kemény Lajos

Azonosító: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035

Futamidő: 2013.01.01 - 2014.12.31

 

10. Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére (TÁMOP pályázat)

Projektvezető: Dr. Dux László

Azonosító: TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-000

Futamidő: 2014.05.01. – 2015.09.30.

 

A már lezárult konzorciális pályázatok beszámolóit a finanszírozó hatóságok elfogadták, azok sikerrel zárultak, a fenntartási periódusban a pályázatok eredményeinek eredményes hasznosulásáról tudunk beszámolni.


VI. Oktatási tevékenység

Vezetésemmel tudományos diákköri konferencián helyezést elért hallgatók száma: 12 fő

Vezetésemmel készített diploma munkát: 12 fő

Vezetésemmel Ph.D. doktori fokozatot szereztek: 7 fő

Jelenleg témavezetésemmel dolgozó Ph.D. hallgatók: 3 fő

Graduális képzésben angol és magyar nyelven tantermi előadásokat 2007 óta tartok

Posztgraduális képzés és Ph.D. kurzusok szervezésének száma: 9 kurzus

2016. május 1-től a Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola vezetője vagyok

 

VII. Kutatási érdeklődés, módszertani jártasság, a pályázathoz kapcsolódó kompetenciák

Kutatási érdeklődési területek

A szövetspecifikus kifejeződés szabályozó elemeinek vizsgálata.

Jelátviteli útvonalak vizsgálata.

Hámsejt receptorok vizsgálata.

Multifaktoriális betegségek funkcionális vizsgálata.

Nem kodoló RNS-ek vizsgálata.

Humán kóroki mutációk és polimorfizmusok azonosítása, funkcionális vizsgálata.


Módszertani jártasság

In vitro DNS alapú molekuláris biológiai vizsgáló módszerek

Génexpressziós vizsgálatok

DNS-fehérje interakciós vizsgálatok

Transgének karakterizálása, rekombináns DNS készítés, transzfekció, transzgén kifejeződés vizsgálata

RNS csendesítés


 

Szeged, 2016. november 16. Dr. Széll Márta

tanszékvezető egyetemi tanár