Előadónkról


Szell_Marti-RProf. Dr. Széll Márta

egyetemi tanár

SZTE ÁOK Orvosi Genetikai IntézetSzéll Márta Szegeden született 1965-ben. Minden tanulmányát Szegeden végezte, az Egyetemhez való kötődése 1979-re datálható, amikor a József Attila Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban megkezdte középiskolai tanulmányait, majd 1983-tól a Természettudományi Karon biológusnak tanult. Molekuláris biológus és biotechnológus oklevelét 1988-ban vette át. Ekkor kezdett el tudományos segédmunkatársként, majd ezt követően az MTA TMB ösztöndíjasaként dolgozni a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. Egyetemi kisdoktori, majd PhD értekezését növényi molekuláris biológia témában írta, majd védte meg 1995-ben, ill. 1997-ben. Doktori fokozatának megszerzését követően 2 éves posztdoktori tanulmányúton volt Japánban, Tokióban.


Széll Márta 1999 márciusában csatlakozott a Dobozy Attila akadémikus által újonnan alapított MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoporthoz, és kezdte meg munkáját az SZTE Általános Orvostudományi Karán. Kutatási témája a elsősorban a pikkelysömörre hajlamosító molekuláris és genetikai faktorok azonosítása, valamint ritka, monogénesen meghatározott bőrgyógyászati kórképek, ún. genodermatózisok kutatása.


A kutatónő 2012 óta az SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézetének vezetője. Az Intézet hagyományos pre-és posztnatális citogenetikai diagnosztikai és a hozzá kapcsolódó kutatási tevékenységét az utóbbi négy évben tovább fejlesztette, valamint új irányokat is nyitott. Az Intézet új, meghatározó profilja lett a ritka betegségek molekuláris genetikai diagnosztikája és kutatása – különös tekintettel a neurogenetikai kórképekre – valamint kutatási és fejlesztési tevékenységet is végeznek a prenatális diagnosztika területén. Széll Márta aktívan részt vesz a Kar graduális és posztgraduális képzésében, mint oktató. Mindeddig 7 PhD hallgatónak volt témavezetője, jelenleg 4 hallgató munkáját irányítja.


Széll Márta tudományos közleményeinek száma 89, amelyre mindeddig több mint 1500 hivatkozást kapott. Számos hazai és nemzetközi szakmai elismerést kapott, ezek közül a 2008-ban elnyert L’Oreal-UNESCO a Nők és a Tudományért díjra, valamint az 2009-ben neki ítélt Bolyai Plakettre a legbüszkébb.