Előadónkról


Ambrus RitaDr. habil Ambrus Rita PhD

egyetemi adjunktus

SZTE GYTK


Ambrus Rita 1979.09.19-én született Szegeden. Középiskolai tanulmányait a kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnáziumban végezte. Ezt követően a Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karára nyert felvételt. Egyetemi évei alatt intenzív tudományos diákköri tevékenységet folytatott. 2003-ban gyógyszerészi diplomát, 2007-ben PhD fokozatot, majd 2009-ben szakgyógyszerészi oklevelet szerzett. 2015-ben habilitált. Jelenleg az SZTE Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet adjunktusaként, Révész Piroska professzor mellett a nanotechnológiai kutatócsoport experimentális munkáinak koordinálást végzi. Fő kutatási irányvonala a gyógyszer-nanotechnológia, kiváltképpen nanokristályos rendszerek kutatása-fejlesztése porinhalációs/intranazális készítmények formulálása céljából.

68 publikációjának kumulatív impaktfaktora 105,24; független citációinak száma közel 300.

Kiemelt díjai közé a Magyary Zoltán és Bolyai János kiválósági ösztöndíjak tartoznak. 7 PhD munka során működött/működik közre társtémavezetőként. Számos ipari kutató-fejlesztői munkában töltött be szerepet, amelyek többsége nanotechnológiai kutatásokhoz kapcsolódott. Nanotechnológiai témában jelenleg is operatív koordinátora egy 4 éves kutatási projektnek. Több alkalommal vett részt hosszabb külföldi tanulmányi utakon. Aktív nemzetközi együttműködéseket folytat 7 külföldi kutatócsoporttal. Szakmai folyóiratoknak végez bírálói tevékenységet. Oktatói munkáját előadások, szemináriumok és gyakorlatok tartása színesítik. Részt vett a Gyógyszer-nanotechnológia kurzus tematikájának és e-jegyzetének összeállításában. Szabadidejében családjával szervez programokat. Egy fiúgyermek édesanyja.