Előadónkról

Prof. Dr. Bari Ferenc

egyetemi tanár, dékán

SZTE ÁOKDeanDr. Bari Ferenc 1954-ben született Csongrádon. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. 1978-ban jeles rendű diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán. Az egyetemi tanulmányai során kezdett el orvos-biológiai problémákkal, orvosi méréstechnikával és a biológiai jelfeldolgozással foglalkozni.

A diploma megszerzését követően a Szegedi Orvostudományi Egyetem Élettani Intézetében helyezkedett el, itt kapcsolódott be a kutatásba és itt szerzett 1982-ben orvosbiológiai egyetemi doktori címet. 1989-90-ben 22 hónapot dolgozott Németországban, a Bad Nauheim-i Max Plack Intézetben, ahol mikrokeringési vizsgálatokat folytatott. Hazatérése után lehetősége nyílt egy keringésélettani laboratórium létrehozására, ahol folytatni tudta a mikrocirkulációs vizsgálatait. Ezen belül az orr-nyálkahártya, a belsőfül és az agyi mikrokeringés összefüggéseit tanulmányozta. Kandidátusi fokozatot 1995-ben szerzett.

1995 től több részletben, mintegy 3 évet dolgozott az Egyesült Államokban, Észak Karolinában a Wake Forest egyetemen. Tudományos vizsgálatai –állatkísérletes modellek felhasználásával az agyi vérkeringés szabályozás összefüggéseinek megismerésére irányultak. Az újszülöttkori hypoxiás agykárosodások mechanizmusáról írt értekezése alapján 2001-ben szerezte meg az MTA doktora tudományos fokozatot. Az utóbbi időben munkatársaival az idős agy vérellátásának törvényszerűségeit vizsgálja. Emellett egyre behatóbban foglalkozik lézerek orvosi-biológiai felhasználásával, valamint a betegtájékoztatás informatikai aspektusaival is.

Három évtizede oktat a szegedi egyetemen. Több mint 20 éven át vett részt az élettan oktatásában. 2009 óta orvosi fizikát és orvosi informatikát tanít. Magyar, angol és német nyelven tart tantermi előadásokat és speciális kollégiumokat. Tudományos munkájáról több mint 150 közleménye jelent meg, ebből 130-at angol nyelven publikált, amelyekre eddig több mint 2000 hivatkozást kapott.

Irányításával 9 fő szerzett kandidátusi, ill. PhD fokozatot. Diákkörös hallgatói hosszú évek óta eredményesen szerepelnek a helyi és országos, valamint a nemzetközi konferenciákon. 2009-ben az oktatási minisztertől „Mester tanár” aranyérmet vehetett át. Több európai és hazai tudományos társaságnak, ill. azok vezetőségének tagja; a temesvári „Victor Babes” egyetem díszdoktora. Számos európai és tengerentúli egyetemen volt meghívott szemináriumi előadó. 2002 ben kapott egyetemi tanári kinevezést, 2009-től intézetvezető egyetemi tanár az Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézetben. 2014 óta az Általános Orvostudományi Kar dékánja.