Kutatások a sötétben. A titkosszolgálatok vizsgálatának módszertani kérdéseiről

Dr. Révész Béla
egyetemi docens

SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék

1. Társadalomtudományi szempontból mit értünk pontosan a titkosszolgálatok kifejezés alatt?

2. Mivel magyarázható az, hogy a politikatudomány nem tartja fontosnak a titkosszolgálati tevékenységek elemzését, az eddigi kutatások zöme pedig történeti vagy normativista irányból közelít a problémakörhöz?

3. Milyen szempontok alapján lehet releváns, érvényes a titkosszolgálatok működése a politikatudományi vizsgálódások számára?

4. Létezik általános módszertana a titkosszolgálatokat vizsgáló tudományterületeknek, vagy ez még kidolgozásra vár?