Előadónkról

Dr. Garab Győző

tudományos tanácsadó

MTA SZBK


garabGarab Győző 1948 január 1-én született Szomódon. Középiskolai tanulmányait a tatai Eötvös Gimnáziumban végezte. Szegeden szerzett fizikus diplomát 1971-ben. Ugyanaz évben csatlakozott az MTA Szegedi Biológai Kutatóközpont Növénybiológiai Intézetének Fotoszintézis Munkacsoportjához, melynek 1987 óta a vezetője. 1992-ben biológiai tudományok doktora címet szerzett. 3 hazai doktori iskola törzstagja ill. tagja; jelenlegi doktoranduszaival együtt 19 doktorandusz témavezetője ill. társtémavezetője. Fő kutatási területe a fotoszintetikus membránok szerkezete, spektroszkópiája és funkciói. Monográfiákban és referált nemzetközi folyóiratokban több mint 200 közleménye jelent meg; két monográfia szerkesztője; 6 magyar ill. nemzetközi szabadalom társ-feltalálója. Alapító ügyvezetője a Biofotonika Kutató és Fejlesztő Kft-nek. Külföldön - az Amerikai Egyesült Államokban, Franciaországban és a Szovjetúnióban - összesen mintegy 5 évet dolgozott vendégkutatóként és vendégprofesszorként. Több nemzetközi kongresszus, munkaértekezlet és iskola elnöke, főtitkára ill. szervezője. Az elmúlt években betöltött főbb társadalmi és szakmai funkciói: a Magyar Biofizikai Társaság alelnöke, főtitkára; a Nemzetközi Fotoszintézis Társaság európai képviselője; az Európai Tudományos Alap Biophysics of Photosynthesis Programme magyarországi koordinátora; a Fotoszintézis Alapítvány alapító elnöke. Négy gyermeke és 11 unokája van.