A Komjáti Benedek-féle bibliafordítás, valamint annak kultúrtörténeti körülményei és előzményei

Mezey András
SZTE Klebelsberg Könyvtár
Állománygyarapító Osztály

Az első szinte teljes egészében magyar nyelven kinyomtatott könyv Komjáti Benedek részleges bibliafordítása volt 1532-ben: Epistolae Pauli lingua Hungarica donataeAz Zenth Paal leueley magyar nyeluen. Előadásomhoz az adta a legfőbb alkalmat, hogy 2013 nyarára, nyelvészek közreműködésével és a Magyar Ferences Rendtartomány anyagi támogatásával sikerült elkészítenem a mű szövegtükrözött, fakszimile kritikai kiadását.