Válogatott publikációk


Könyv

Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 429 p.

Benkő Zsuzsanna (2009): Egészségfejlesztés. Mozaik Kiadó, Szeged


Könyvfejezet

Benkő Zsuzsanna (1997): Az egészségfelfogás változása. Kísérlet az egészségfejlesztés értelmezésére. In. Benkő Zsuzsanna (1997; 2003, szerk.): “Mert életem millió gyökerű” Egészségfejlesztés – Mentálhigiéné sorozat. JGYTF. Szeged. 5-15.

Benkő Zsuzsanna (2000): Szélesebb Spektrum - új dimenziók. Modellkísérlet Szegeden. In: Tomcsányi Teodóra (2000, szerk): Mentálhigiéne, Budapest.

Benkő Zsuzsanna (2008): A divatról Simmel értelmezése alapján. Hagyomány, modernitás, divat a visegrádi országok családjainak életmódjában. In. Tarkó Klára és Barabás Katalin (2008, szerk.): Egészségfejlesztés a tudományokban. Szemelvények a Szegedi Egészségfejlesztő Műhely hazai és nemzetközi tudományos munkáiból. JGYF Kiadó, Szeged. 247 - 259.


Zsuzsanna Benkő, Klára Tarkó (2010): Leisure and People's Personal Value System In: Ishwar Modi, Ma Huidi, Ning Zequn (szerk.)Leisure and Civilization: Interdisciplinary and International Perspectives. Peking: China Travel & Tourism Press, 2010. pp. 35-43.


 

Tanulmány külföldi folyóiratban

Benkő Zsuzsanna (1991): Socializzazione dei bambini tra i 10 ed 14 annio nella societá ungherese Psicologia Sociale, 1991. N.4.IV. trimestre Roma V. Congresso Internazionale „Adollescenza, societá psicoterapia”, 5. 37. - 39.

Benkő Zsuzsanna and Tarkó Klára (2003): Health inequalities in Hungary – challenges in training health promoters. The European Journal of Public Health. Volume 13, 2., 1.

Benkő Zsuzsanna and Tarkó Klára (2010): The Effect of Fashion on the Lifestyle of Hungarian Families – Country-specific Extracts from a Comparative Transnational Empirical Lifestyle Research (2005-2007). The European Journal of Public Health. 20.1., 30. 20:(1) p. 30.

Zsuzsanna Benkő, Klára Tarkó, László Lippai, Katalin Erdei, Veronika Mátó (2013): General Resistance Resources serving mental health promotion in a Hungarian town. The European Journal of Public Health. 23:(1) p. 240.

 

Tanulmány magyar folyóiratban

Benkő Zsuzsanna (1988): A többségi döntések legitimációs problémái a fejlett tőkés államokban. Szociológia 1988/2. 205-217.

Benkő Zsuzsanna (1999): Egészségtudományok és egészségfejlesztés oktatása Népegészségügy, 80. évfolyam, 3. szám. 1999. 11-19.

Benkő Zsuzsanna (2000): A családok életmódját meghatározó társadalmi tényezők. Szenvedélybetegségek, Addictologia Hungarica 2000/1. 54-58.

Benkő Zsuzsanna és Lippai László (2001): Teljességigény egy egészségműhelyben. Egészségfejlesztő mentálhigiénikus képzési spectrum a szegedi egyetemen. Új pedagógiai szemle. LI. 2001. május. 36-53.

Dr. Benkő Zsuzsanna, Dr. Tarkó Klára, Lippai László és Dr. Erdei Katalin. (2008): Hagyomány és modernitás a Visegrádi négyek országainak életmódjában – nemzetközi összehasonlító elemzés. Népegészségügy. 86. évfolyam 1. szám 26.-36.