Válogatott publikációk


Adrienn Újhelyi – Éva Szabó (2014) Sharing on Facebook: from "Loners" to "Popularity Seekers" In TenYearsof Facebook Proceeding of theThird Argumentor Conference 4"6 September,Oradea/Nagyvárad,Romania 15-32 p.

Balázs Jagodics - Éva Szabó (2014) Job demands versus resources: workplace factors related to teacher burnout. In, Practice and Theory in Systems of Education, Volume 9 Number 4, 377-390.

Mihalik Árpád – Szabó Éva- Kovács Péter (2014) Gyermekek számítógép – és internethasználatának szülői kontrollja. Alkalmazott pszichológia 14, (1), 47- 59

Szabó Éva, Németh Renáta, Náfrádi Lilla (2013) A Semantic Selection Test – SST – bemutatása. Egy új eljárás az attitűdök érzelmi aspektusának, valamint az attitűdtárgyak asszociációs kapcsolatainak vizsgálatára. Alkalmazott pszichológia 13, (2), 59-77

Éva Szabó, Monica Secui. Judit Kőrossy (2013) Strucuture and levels of young citizens ’ responsibility. In. Cunningham, P. (eds.) Identities and Citizenship Education:Controversy, crisis and challenges CiCe , London. 284-290.

Szabó Éva (2013) „Lájkold, ha utálod”-A Facebook használók felelősségérzetének vizsgálata MPT XXII. Tudományos Nagygyűlés. Budapest

Szabó Éva (2012) Sikerfelfogás és sikerideológia a társadalmi kontraszelekció élményébe ágyazva. In Fülöp M. és Szabó É. (szerk.) A pszichológia mint társadalomtudomány. ELTE Eötvös kiadó, Budapest, 153-173

Szabó Éva (2012) A serdülők sikerességfelfogása. A siker mint társadalmi érvényesülési cél az információs társadalom korában. In Kőrössy Judit és Kőváry Zoltán (szerk.) Fiatalok biztonságkeresési stratégiái az információs társadalomban. Primaware, Szeged. e-book: ISBN 987-963-306-153 , 9-35 http://www.leleknavigator.hu/images/ebook/ebook.pdf

Szabó Éva - Kékesi Márk - Kőrössy Judit (2012) A felelősség koncentrikus szerkezete. Az egyéni felelősségtudat mintázatai magyar középiskolások és egyetemisták körében. MPT. XXI. Tudományos Nagygyűlés. Szombathely