Szakmai önéletrajz


Személyes adatok
Uzsalyné dr. Pécsi Rita PhD
7627 Pécs, Hétvezér u 2.
Telefon: 72/242-865
Mobil: 30/9897 663
Fax :72/321-279
E-mail: rita.pecsi@gmail.com
Állampolgárság: magyar
Született: Pécs, 1961.03. 24
Férjezett: 1984 (Uzsaly Zoltán, 4 gyermek: Márton – Bence (ikrek) 1989; János 1994; Anna 1995.
Szakmai tapasztalatok

1./ 2012-től Megyervárosi Iskola
Alkalmazó: Pécs mj. Város Önkormányzata
Tevékenység területe: Igazgatás, oktatás, továbbképzés
Beosztás: Főigazgató
Fő tevékenységek 4 intézmény szakmai vezetése, koordinálása, továbbképzések szervezése, oktatás „00 tanár, 2000 tanuló)

1./ 1984.-től 2001-ig
Alkalmazó: (J)PTE, Pécs, Ifjúság útja
Tevékenység területe: Oktatás, kutatás
Beosztás: Adjunktus, kutató munkatárs
Fő tevékenységek Általános módszertan, didaktika, közoktatástan, neve-léstan, művészetpedagógia, gyakorlatvezetés

2./ 1995-től 2008-ig
Alkalmazó: Pécsegyházmegye, 7625 Pécs, Szent István tér 23
Tevékenység területe: Intézményalapítás, programalkotás, igazgatás
Beosztás: Igazgató, programmenedzser, középiskolai tanár
Fő tevékenységek Iskolaszervezés(Pécs,Tolna),tantervkészítés, programkészítés módszertani továbbképzések, gyakorlat-vezetés, oktatás, projektoktatás, tagozatindítások, módszertani adaptálás, tantervfejlesztés, minőségirányítás, pályázatírás, humánfejlesztés, szülők-nevelők képzése

3./ 2005 – től
Alkalmazó: Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet
Tevékenység területe: Továbbképzés, minőségbiztosítás, intézményellenőrzés
Beosztás: Minőségügyi szakértő, tantárgygondozó
Fő tevékenységek: Országos intézményellenőrzési rendszer kidolgozása, művészetpedagógiai képzések szervezése, vezetése, szakmai előadások, továbbképzések megtartása

4./ 2007-2008
Alkalmazó: AME
Tevékenységi terület: Alapfokú művészetoktatási intézmények minősítése

5./ Alkalmazó: 2002-től FAT
Tevékenység területe: minőségbiztosítás, felnőttképzési intézményellenőrzés
Beosztás és tevékenység: Minőségügyi szakértő

6./ 2008- tól 2010-ig
Alkalmazó: ReMa Felnőttképzési Alapítvány
Tevékenységi területe: Továbbképzések szervezése, módszertani mentorálás, tananyagok szakmai lektorálása, felnőttoktatás
Beosztás: Tanári koordinátor, szakmai igazgató

7./ 2010-től
Alkalmazó: NEFMI Oktatási Államtitkárság
Tevékenységi területe OKNT minisztériumi delegált képviselő
Tankönyv-és Taneszköz Bizottsági tag

8./ 2011.-től
Alkalmazó: NEFMI Oktatási Államtitkárság
Tevékenységi területe NAT Bizottsági tag, Művészetek szakbizottság
Tantervírás

9./ 2009 – től
Alkalmazó: Kulcs a muzsikához Alapítvány
Tevékenységi területe: Felnőttképzés, neveléstudományi kutatómunka, ismeretterjesztő előadások, szakmai továbbképzés tantestületek, nevelőtestületek, művészeti iskolák, felsőoktatás, vezetőképzés, szülői fórumok megrendezése.
Témakör: művészeti nevelés, érzelmi intelligencia fejlesztése, szakfordítások készítése, Josef Kentenich pedagógiájának kutatása, akkreditált továbbképzések, évente több száz szakmai fórum, előadás és konzultáció megtartása

10./ 1991-től –1996-ig
Alkalmazó: Management-Zentrum Schloss-Lautrach (Németország)
+ Kolping Kereskedelmi és Képzési Kft.
7625 Pécs, Szent István tér 32
Tevékenység területe: Vezetőképzés – előadás, tolmácsolás
Beosztás: Előadó, szaktolmács.
Fő tevékenységek: Vezetőképzés, vállalkozásvezetés, szervezetfejlesztés, személyiségfejlesztés területén előadások tartása, szaktolmácsolás (szinkron), szakmai távoktatási anyagok fordítása, adaptálása.

11./ 1982-től folyamatos
Alkalmazó: Kulcs a muzsikához Alapítvány + Kft.
7627 Pécs, Dózsa Gy. u 35.
Tevékenység területe: Alkotó/kutató munkatárs
Beosztás: Társszerző, módszertani fejlesztő
Fő tevékenységek: Módszertani háttérkutatás, segédanyagok összeállítása, kérdőíves adatok gyűjtése, dokumentum-elemzés, feldol-gozás, tankönyvírás, tantervfejlesztés, zenei rendezés, módszertani konzulens, a Kulcs a muzsikához médi-umrendszer és módszer kidolgozásának és fejlesztésének állandó munkatársa. Rendszeres továbbképzések megtartása országszerte, különböző nevelési, művészeti nevelési, zenei témákban.

12./ 1999-től -2001-ig
2004-től -2005-ig
Alkalmazó: Oktatási Minisztérium, Nemzeti Szakképzési Intézet
Tevékenység területe: Tantervkészítés, továbbképzés, tananyagfejlesztés
Beosztás: Külső munkatárs
Fő tevékenységek: Művészetpedagógiai területen tantervek, tanmenetek, modulok készítése, adaptálása, kísérleti projektekhez kapcsolódó tanártovábbképzések megtartása.

13./ 1999-től
Alkalmazó: Comenius, NFI, OKÉV, KPSZTI, Expanzió-Humán Tanácsadó Kft.
Tevékenység területe: Minőségirányítás-minőségfejlesztés, akkreditáció, közoktatási szakértés, intézményértékelés
Beosztás: Szakértő, vizsgaelnök, tantárgygondozó
Fő tevékenységek: Szakmai továbbképzések szervezése, megtartása, komplex intézményértékelés, minőségirányítási programkészítés, felnőttképzési – intézményi - program akkreditásió

14./ 1987-től- 1995-ig
Alkalmazó: Kolping Gyermeknevelési Alapítvány
Pécs, József u. 31
Tevékenység területe: Óvoda, napközi és iskola,- és fiúkórus szervezés, továbbképzések
Beosztás: Programvezető
Fő tevékenységek: Fiúkórus szervezés, vezetés, napközi szervezés, vezetés, általános iskolai egyházzenei tagozat programvezetés és tanítás, óvodai program módszertani kidolgozás és óvodaszervezés, óvónői, tanítói, tanári és karvezetői módszertani továbbképzések.

15./ 2004-től rendszeresen
Alkalmazó: Sapientia Hittud. Főiskola Családpedagógiai Intézete
Tevékenységi területe: Nevelési előadások
Beosztás: Előadó,
Fő tevékenység: Előadássorozatok, továbbképzések, programkidolgozás

16./ 1984-től 1991-ig
Alkalmazó: Liszt Ferenc Zeneiskola, Pécs, Rákóczi u. 68
Tevékenység területe: Oktatás
Beosztás: Tanár
Fő tevékenységek: Zongora, szolfézs, kamarazene oktatás, korrepetició

17./ 1984-től folyamatos
Alkalmazó: Önkéntes munka (szolgálat)
Pécsi Bazilika Bárdos Kórusa
(Püspöki Énekiskola (fiúkórus)
Tevékenység területe: Karvezetés, kórusszervezés
Beosztás: Vezető karnagy
Fő tevékenységek: A kórus szakmai megszervezése, szakmai program vezetése, rendszeres heti liturgiai szolgálat, egyéb zenei szolgálat. Turnék, koncertek – széles repertoár a capella és zenekari/orgonakíséretes zeneművek a Középkortól a XX. századig.

Tanulmányok

- 2014. Mestertanár, szaktanácsadó (OFI)


- 2013-2015. Közoktatásvezetői szakvizsga (BME Közoktatásvezető és Pedagógus szakirányú Képzés)


- 2007-2008 PhD eljárás, védés 2008 június University of Jyväskylä/ Finnország
Az érzelmi intelligencia fejlesztése zenével – egy zenei nevelési koncepció bemutatása
- 2006 Stauding Conference Bt.
Hatékonyság és elszámoltathatóság az iskolában

- 2004-2005 Romániai Nevelési és Kutatási Minisztérium
„Gh.Dima” Zeneakadémia – Kolozsvár
Tantárgyközi témafeldolgozás, élményalapú tanítás módszerei
A kreatív megértés, Zeneesztétika
Posztgraduális ösztöndíj


- 2000/2001
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Neveléstudományi doktori program – egyéni felkészülő
- 1994
Magyar Tudományos Akadémia
Kandidátusi értekezés

- 1990
Kolping-Bildungswerk Diözesanverband Augsburg e.V.
Vezetőképzés, management a jelenlegi és majdani vezetők számára. Makroökonó-mia, vállalkozástan, problémamegoldás, magatartásformák, vezetési módok és eszközök, szervezeti struktúrák, döntés, kreativitás, csoportdinamika
Vezetőképző szakelőadó


- 1991
JPTE – Bölcsészkar, Pedagógiai Tanszék
Doktori képzés – egyéni terv szerint
Bölcsészdoktori disszertáció/pedagógia – summa cum laude


- 1981-84
Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémia – Budapest
Középiskolai énektanár és karvezetés, - zongora
Középiskolai tanár, karvezető – jeles


- 1975-1979
Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola, Pécs
Zongora tanszak
Érettségi – jelesBizottsági tagság:

- Országos Köznevelési Tanács – miniszteri delegált tag
- OKNT Tankönyvi Bizottság
- Pécs Városi Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága –oktatásügyi szakértő
- PÉCS TV Kommunikációs Kft. Felügyelőbizottság elnök
- Pécs Médiaközpont Kft Felügyelőbizottság elnök
- Kolping Nevelési Alapítvány pedagógiai referens
- ReMa felnőttképzési Alapítvány tanári bizottság
- Összefogás Pécsért Egyesület – képviselői frakció ped. szakértő


Személyes készségek és képességek

Nyelvismeret: Német – felsőfokú C nyelvvizsga
Angol – alapfokú C nyelvvizsga
Latin – olvasás/írás
Orosz – olvasás/írás


Irányultság – kommunikáció: Bármilyen területen dolgozom, a személyiség hatékony fejlesztése, az érzelmi intelligencia humán tőkévé alakítása érdekel. Elsősorban ennek a tartalomnak átadásán, aktív formálásán tudok többféle módon tenni, a kutatás és az elméleti háttér is főként alkalmazás céllal motivál. Ezért tanultam és tanítottam retorikát, pedagógiai pszichológiát, stratégiai és projekt-menedzsmentet, üzleti kommunikációt, általános és szakdidaktikát, neveléstant is. A minősítés, értékelés, ellenőrzési szakmai tevékenységet is ebből a szempontból igyekszem megközelíteni. Kommunikációs képességeim - az ilyen irányú érdeklődésem, adottságaim és a széles körű tapasztalatok által – nagyon jól használható készséggé formálódtak.
Szociális: Rendkívül összetett közösségben élek és dolgozom. A tanítás, az egyetemi
oktatói tevékenység, az ellenőrzési és minősítési tevékenységek, az iskolaalapítás majd az iskolavezetés, az amatőr kórusok vezetése során nem volt sohasem problémám a kapcsolat felvétele és megőrzése, a konfliktusok jó megoldásán kifejezetten szeretek dolgozni, azt hiszem sikerrel. Felnőtt partnerek, hallgatók esetén fontosnak tartom „elöljáróként” követhető példát mutatni, egyszersmind segítséget nyújtani feladataik elvégzéséhez.
Iskolavezetőként szívesen dolgoztam és dolgozom a pedagógusok és szülők szellemi közösséggé formálásán.
Szabadidőmben egy nagyon vegyes összetételű kórust vezetek.
Serdülő korom óta vannak idős emberek vagy fogyatékosok a környezetemben, akiknek gondozásában részt vállalok.
Férjemmel 4 gyermeket nevelünk, nagycsaládban élünk (szüleimmel és testvérem családjával, ahol szintén 4 gyermek van) a szociális együttműködés készségeit naponta csiszolni van módom.

Szervezői: Irányító, szervező készségeimet szívesen és eredményesen használom. Középiskolás korom óta bíztak rám kisebb-nagyobb csoportok vezetését. Ezért cseréltem fel zongoratanári (egyszemélyes) pedagógus tevékenységemet kórusvezetésre, felsőoktatásra, iskolai oktatásra, majd egy 100 fős tantestület és egy négy iskolatípusból álló összetett, 700-1200 fős iskolaközpont megszervezésére és vezetésére.
Sokféle projektet, pályázati tevékenységet vezettem, egyesületi szervezői munkára is szívesen vállalkoztam. Jelenleg is egy 2000 tanulót oktató-nevelő, 200 fős tanári és technikai foglalkoztatott intézményegyüttes mindennapjait szervezem.
Élvezetes feladatnak tartom mások munkáját koordinálni úgy, hogy a csoport tagjai a legjobbat tudják magukból kihozni.
Munka mellett 6 tagú család életét anyaként szervezni szintén megbízható gyakorlatot biztosít.

Technikai: Szeretek gyors és hatékony munkát végezni, ezért ami ezt elősegíti, szükségesnek tartottam megtanulni. (Autóvezetés, számítógép, idegen nyelv, egyéb segédeszközök kezelése.)

Az emberek és a művészetek a munkám és a hobbim is.


Pécs, 2015-02-02.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita