Szakmai önéletrajz


 

Prof. SIPOS PÁL MIKLÓS
Ph. D., Dr. Habil., az MTA doktora

 

SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, H-6720 Szeged, Dóm tér 7
tel: (62) 544 054 v. 544 340 (mh); (62) 443 758 (o)
Fax: (62) 544 340; email: sipos@chem.u-szeged.hu
http://www.staff.u-szeged.hu/~sipos/index.html

 

Jelenlegi beosztás

Egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék)

 

Személyes adatok

Született 1960. Február 19-én Tiszakürtön
Magyar és ausztrál állampolgár
Nős, öt gyermek (Péter, Bence, Kitti, Pál Miklós és Rozi) apja

 

Legmagasabb iskolai végzettség

Egyetemi diploma, kémia-fizika szakos középiskolai tanár (Szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar, 1984, diploma szám 44/1984)

 

Beosztásra vonatkozó adatok

2014 szeptember: egyetemi tanár (SzTE TTIK, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék)
2003 július: egyetemi docens (ugyanott)
2001 február – 2003 július: tudományos főmunkatárs (ugyanott)
1997 május – 2001 február: tudományos főmunkatárs és projekt igazgató Murdoch University, DOSE Chemistry, Perth, Western Australia
1993 augusztus – 1997 május: előbb tudományos munkatárs, majd 1995-től tudományos főmunkatárs és projekt igazgató CSIRO Division of Minerals, Perth, Western Australia
1984 szeptember – 1993 augusztus: JATE Természettudományi Kara, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, előbb tudományos segédmunkatárs, 1988-tól egyetemi tanársegéd, 1990-től egyetemi adjunktus.

 

Képzettségre vonatkozó adatok

2009 október: habilitáció
2009 október: a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az értekezés címe "Elektrolitok tömény vizes oldataiban képződő hidroxokomplexek és ionpárok egyensúlyai és szerkezete, különös tekintettel az aluminátokra" minősítése summa cum laude
1988 április – 1993 április: a kémia tudomány kandidátusa (Ph. D.) fokozat bioszervetlen kémiából, az értekezés címe "Néhány biopolimer és kismolekulájú modelljeik fémionkoordinációja", minősítése summa cum laude, József Attila Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéke (oklevél szám: 15.031)
1984 szeptember – 1988 április: dr. univ. fokozat analitikai kémiából, az értekezés címe "Nitrogén- és oxigéndonor bioligandumok protonálódási, valamint kalcium- és magnéziumion koordinációs egyensúlyai", minősítés summa cum laude, József Attila Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéke (oklevél száma 38/”Dr. Univ.”/1988)
1979 szeptember – 1984 május: kémia-fizika szakos középiskolai tanári diploma, a diploma megszerzéséhez benyújtott szakdolgozat címe "DMSO-ban és DMF-ben képződő ezüst-jodid komplexek szerkezete", minősítés: kitűnő
1974 szeptember – 1978 július: Bercsényi Miklós Gimnázium, Törökszentmiklós, matematika-fizika tagozat – középiskolai érettségi (minősítés: jeles)

 

Nyelvtudás

Angol: anyanyelvi szint (középfokú nyelvvizsga, ig. sz. Á-079963/1987)

Orosz: alapfok (egyetemi záróvizsga)