Válogatott pulikációk 1. Molnár, G., Greiff, S., Wüstenberg, S. és Fischer, A. (2016): Empirical study of computer based assessment of domain-general dynamic problem solving skills. In: Funke, J., Csapó, B. és Schleicher, A. (2015, szerk.): The Nature of Problem Solving. OECD, Paris. 123-143.
 2. Pásztor, A., Molnár, G., Csapó, B. (2015): Technology-based assessment of creativity in educational context: the case of divergent thinking and its relation to mathematical achievement. Thinking skills and Creativity, Special Issue: 21st Century Skills. 18. 32-42.
 3. Molnár Gyöngyvér és Pásztor Attila (2015): A számítógép alapú mérések megvalósíthatósága kisiskolás diákok körében: első évfolyamos diákok egér- és billentyűzet-használati képességeinek fejlettségi szintje. Magyar Pedagógia, 115. 3. sz. 237-252.
 4. Molnár Gyöngyvér és Pásztor-Kovács Anita (2015): A problémamegoldó képesség mérése online tesztkörnyezetben. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 279-300.
 5. Csapó, B., Molnár, G. és Nagy, J. (2014): Computer-based assessment of school readiness and early reasoning. Journal of Educational Psychology, 106. 2. sz. 639-650.
 6. Wüstenberg, S., Greiff, S., Molnar, G. és Funke, J. (2014): Determinants of cross-national gender differences in complex problem solving competency. Learning and Individual Differences, 29. 18-29.
 7. Krkovic, K., Pásztor-Kovács, A., Molnár, G. és Greiff, S. (2014): New technologies in psychological assessment: The example of computer-based collaborative problem solving assessment. International Journal of e-Assessment, 4. 1. sz. 28-41.
 8. Molnár, G., Greiff, S., Csapó, B. (2013): Inductive reasoning, domain specific and complex problem solving: relations and development. Thinking skills and Creativity, 9. 8. sz. 35-45.
 9. Greiff, S., Wüstenberg, S., Molnár, G., Fischer, A., Funke. J. és Csapó, B. (2013): Complex Problem Solving in Educational Contexts – Something beyond g: Concept, Assessment, Measurement Invariance, and Construct Validity. Journal of Educational Psychology, 105. 2. sz. 364-379.
 10. Molnár Gyöngyvér (2013): A Rasch modell alkalmazási lehetőségei az empirikus kutatások gyakorlatában. Gondolat Kiadó, Budapest.
 11. Csapó, B., Lőrincz, A., Molnár, G. (2012): Innovative Assessment Technologies in Educational Games Designed for Young Students. In: Ifenthaler, D., Eseryel, D., Ge, X.: Assessment in game-based learning: foundations, innovations, and perspectives. Springer. New York. 235-254.
 12. Molnar, G. (2011): Playful fostering of 6- to 8-year-old students’ inductive reasoning. Thinking skills and Creativity, 6. 2. sz. 91-99.
 13. Molnár Gyöngyvér (2011): Az információs-kommunikációs technológiák hatása a tanulásra és oktatásra. Magyar Tudomány, 2011. 9. sz. 1038-1047.
 14. Molnár Gyöngyvér (2006): Tudástranszfer és komplex problémamegoldás. Mûszaki Kiadó. Budapest.
 15. Molnár Gyöngyvér (2002): Komplex problémamegoldás vizsgálata 9-17 évesek körében. Magyar Pedagógia. 2. sz. 231-264.