Szakmai önéletrajz


Molnár Gyöngyvér


MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK

 • 2015- jelenleg: Egyetemi tanár. Szegedi Tudományegyetem, Oktatáselmélet Tanszék, Szeged.
 • 2007- 2015: Egyetemi docens. Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet, Szeged.
 • 2006-2007: Egyetemi adjunktus. Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék, Szeged.
 • 2003-2005: Egyetemi tanársegéd. Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék, Szeged.


TUDOMÁNYOS FOKOZAT

 • 2010. habilitáció, neveléstudomány, SZTE BTK
  Szakterület: Információs és kommunikációs technológiák
  Témája: Az ismeretek alkalmazhatóságának segítése: információs és kommunikációs technológiák az oktatásban
 • 2004. Ph.D. Neveléstudomány, ELTE PPK
  Értekezés címe: Életszerű helyzetekben történő komplex problémamegoldás vizsgálata


HAZAI TANULMÁNYOK


KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK

 • 2015. február: International Visitor Leadership Program, Multi-Regional Projekt. Women in STEM Fields. Washington, New York, Minneapolis, San Francisco, Seattle, USA.
 • 2006. április: PISA Training Workshop: Multilevel Analysis (HLM). Hong Kong PISA Centre, Hong Kong.
 • 2006. március: PISA Training Workshop: Application of Item Response Theory (IRT) to PISA (ConQuest). Hong Kong PISA Centre, Hong Kong.
 • 1997-1998. Westfalische Wilhelms- University, Münster, Németország, német szak, matematika szak, computer- nyelvészet.
 • 1996. Ruprecht- Karls- University, Heidelberg, Németország, nyári egyetem.


FŐBB HAZAI ÁS KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDíJAK


ELISMERÉSEK

 • 2016. Apáczai Csere János-díj. Oktatási miniszter által adományozott szakmai elismerés.
 • 2014. U.S. Department of State: International Visitor Leadership Program. Promoting Science, Technology, Engineering and Mathematics for Women and Girls.
 • 2009. Elismerő oklevél. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma.
 • 2007. Innovative Teacher. Innovative Teachers Forum Paris.
 • 2007. Akadémiai Ifjúsági Díj 2006, Magyar Tudományos Akadémia.


NYELVTUDÁS

 • Német: folyékonyan beszélek, írok, olvasok, német szakos diploma.
 • Angol: folyékonyan beszélek, írok, olvasok, középfokú nyelvvizsga (2001).


FOLYÓIRATOK SZERKESZTŐBIZOTTSÁGÁBAN VALÓ RÉSZVÉTEL


TUDOMÁNYOS SZERVEZETEKBEN BETÖLTÖTT TISZTSÉG, TAGSÁG

 • SZTE Doktori tanács tagja (2016-)
 • Szegedi Akadémiai Bizottság Neveléstudományi és Pszichológiai Szakbizottság elnöke (2014-)
 • AREA (American Educational Research Association) tag (2011-)
 • A Magyar Pedagógiai Társaság Szakmai Kollégiumának tagja (2010-)
 • MTA Pedagógiai Bizottsága Informatikai albizottság tagja (2009-)
 • Az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola Infomációs és kommunikációs technológiák az oktatásban alprogram vezetője (2007-)
 • A Szegedi Akadémiai Bizottság Pedagógiai Szakbizottságának keretén belül működő Oktatáselméleti Munkabizottság elnöke (2006-2014)
 • A Neveléstudományi Doktori Iskola tagja (2005-)
 • A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémiai Klub Egyesület tagja (2005-)
 • A DAAD Alumiverein (volt DAAD ösztöndíjasok klubbja) tagja (2004-)
 • MTA Pedagógiai Bizottsága Didaktikai albizottság tagja (2003-)
 • Az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport tagja (2003-)
 • MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport (korábban Képességkutató Csoport) tagja (2003-)
 • A Szegedi Akadémiai Bizottság Pedagógiai Szakbizottságának keretén belül működő Oktatáselméleti Munkabizottság titkára (2002-2005)
 • European Association for Research on Learning and Instruction tag (2000-)


FONTOSABB FELADATOK