A mentális rugalmasság idegtudománya

Előadónkról
JankaZoltanBmpEgyetemAulaBobkoAnnaFoto
Prof. Dr. Janka Zoltán

Janka Zoltán a Szegedi Tudományegyetem emeritus professzora, pszichiáter. Általános és középiskolai tanulmányait Jászberényben végezte, a Lehel Vezér Gimnáziumban érettségizett. 1974-ben a szegedi Orvostudományi Karon kapott orvosdoktori diplomát, majd az Ideg -és Elmegyógyászati Klinikára került. Tanársegédi, adjunktusi, docensi állások után 1993-ban a klinika tanszékvezető egyetemi tanára volt 5 évig, majd a klinika különválása után a Pszichiátriai Klinika igazgatója lett 1998-tól 2014. szeptember végéig. Ausztráliában kétéves tanulmányutat töltött, rövidebbeket Svédországban és Angliában. Az MTA doktora. Kutatásai középpontjában a mentális zavarok biológiai hátterének és kezelésének molekuláris és farmakodinamikai vizsgálata áll. Előadásainak száma 1033, tudományos közleményeié 374, az ezekre számított kumulatív impakt faktor összege 541.658. Végzett PhD hallgatóinak száma 17. Diákoktól összesen 15-ször kapott oktatói díjat, az Orvostudományi Kartól 4 alkalommal. Egyéb főbb kitüntetései: Jászberény Város Díszpolgára, Batthyány-Strattmann László Díj, Oláh Gusztáv Életmű Díj, Jancsó Miklós Emlékérem és Jutalomdíj, Klebelsberg Kuno-Díj, Magyar Érdemrend Középkereszt, és a Szegedért Alapítvány Tudományos Kuratórium Szőkefalvi-Nagy Béla Díja, amit néhány napja kapott.

A mentális rugalmasság idegtudománya

A változó környezethez történő hatékony alkalmazkodásban fontos tényező a mentális rugalmasság, amely a beidegződött szokások és rögzült viselkedés helyett új stratégiákra és megoldásokra való áttérést tesz lehetővé. A mentális rugalmasság al­kotóelemei közé a figyelmi, fontosság-észrevételi, munkamemória, gátlási és váltási folyamatok tartoznak, amelyeket pszichológiai tesztekkel vizsgálni lehet. Ezen adatok összevethetők az agy alapállapotban és feladatvégzés közben észlelt szerkezeti és működési jellemzőivel. A mentális rugalmasság központi idegrendszeri hátterét neurobiológiai, gyógyszertani és képalkotó eljárásokkal elemezve azt találták, hogy bizonyos agyterületek (elülső homloklebeny, övtekervény, striatum, alsó fali lebeny) a kapcsolódási hálózataikkal együtt, valamint egyes kémiai ingerületátvivő anyagok (pl. dopamin) alapvető szereppel rendelkez­nek ebben. A mentális rugalmasság stresszhatás alatt megváltozhat. Bár a rugalmas váltást általában pozitívnak és jótékonynak tartják, a szokásokat, konvenciókat és tradíció­kat fenntartó állandóságnak is lehetnek bizonyos körülmények között előnyei.