Mindennapi kenyerünk és a mikotoxinok

Október 16.: Világélelmezési Nap (FAO) minden évben, emellett a Kenyér Világnapja is egyben, így a téma aktualitása kettős jelentőségű.

A világ minden részén gyermekek, felnőttek milliói fogyasztanak napi rendszerességgel sütőipari termékeket, jellemzően kenyér-és pékáru- féleségeket, amely 120-150 gr/fő/nap mennyiséget jelent.

Az utóbbi évtizedekben - többek között a klímaváltozás okaként – fókuszba kerültek azok a mikotoxinok, amelyek a kenyérgabonáinkat szennyezve nemkívánatos egészségi elváltozásokat is okozhatnak.

Jelen előadás keretében áttekintjük a legfontosabb gabonákat, a szennyezést okozó mikotoxinok jellemzőit, valamint a szennyeződés és a károkozás elleni védekezés lehetőségeit a modern malomipari technológia műveleteinél.

 

Mindennapi kenyerünk és a mikotoxinok

Október 16.: Világélelmezési Nap (FAO) minden évben, emellett a Kenyér Világnapja is egyben, így a téma aktualitása kettős jelentőségű.

A világ minden részén gyermekek, felnőttek milliói fogyasztanak napi rendszerességgel sütőipari termékeket, jellemzően kenyér-és pékáru- féleségeket, amely 120-150 gr/fő/nap mennyiséget jelent.

Az utóbbi évtizedekben - többek között a klímaváltozás okaként – fókuszba kerültek azok a mikotoxinok, amelyek a kenyérgabonáinkat szennyezve nemkívánatos egészségi elváltozásokat is okozhatnak.

Jelen előadás keretében áttekintjük a legfontosabb gabonákat, a szennyezést okozó mikotoxinok jellemzőit, valamint a szennyeződés és a károkozás elleni védekezés lehetőségeit a modern malomipari technológia műveleteinél.

 

Előadónkról

letoltes_1Szakmai tevékenysége: Véha Antal 1956. február 7-én született a Békés megyei Endrőd községben. Középiskolai tanulmányait Orosházán a Táncsics Mihály Gimnáziumban folytatta (1970-1974).

Gépészmérnöki oklevelét 1980-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerezte.

Egyetemi doktori értekezését 1987-ben védte meg summa cum laude minősítéssel.

1996-ban a mezőgazdaság tudomány kandidátusa lett.

2000-ben a Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrumnál, mezőgazdaság tudomány szakterületen habilitált doktori címet szerzett.

1982-ben pályázat útján került a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola Technológia Tanszékére (amely jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, Élelmiszermérnöki Intézet)

2005-től tanszékvezető, 2006-tól intézetvezető, kari főigazgató, majd 2007-től 2013-ig a Mérnöki Kar dékánja.

Jelenleg intézetvezető egyetemi tanár, agrár képzési dékáni megbízott.

Oktatási tevékenysége fókuszában az agrár termékek feldolgozási technológiája áll, különös tekintettel a növényi eredetű alapanyagokra (gabonaipar, malomipar, hántolás, takarmányipar), gabonaipari szakgéptan, tárolástechnológiák, minőségi gabonatermelés technológiai alapjai témakörökre terjed ki, melynek teljes vertikumát tudományos szinten oktatja, műveli.

Részt vett az élelmiszermérnök szakon belül az állati és növényi eredetű nyersanyagokat feldolgozó szakirányok tantárgyi tematikáinak kidolgozásában és bevezetésében graduális és szakirányú továbbképzési szinten, különböző oktatási blokkok bevezetésében, közreműködött az okleveles élelmiszermérnök képzés tantervének kidolgozásában, a képzés akkreditálásra történő felterjesztésében, növényi termékeket vizsgáló hallgatói laboratóriumok létrehozásában, felszerelésében.

Főbb kutatási területei: elsősorban a növényi eredetű heterodiszperz rendszerek (termények) granulometriai és energotechnológiai vizsgálatára irányulnak:

Malomipari technológiák, műveletek. Gabonafélék és őrlemények tárolás alatti életfolyamatai, minőségmegőrző technológiák. Lisztek alkalmazhatósági vizsgálatai, minőségi paraméterek meghatározása. Gabonafélék szemkeménységének meghatározása. Búzák szemkeménységének és lisztjeik minőségi mutatóinak összefüggés-vizsgálata. Malmi búzatételek mikotoxin terhelésének csökkentése.

Dr. Véha Antal több hazai egyetem címzetes professzora, a Nagyváradi Egyetem „Doctor Honoris Causa” címmel tüntette ki, számos hazai és külföldi tudományos társaság, egyesület tagja.

Alelnöke a Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológia Egyesületnek, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetés birtokosa, a Magyar Mérnöki Kamara Zielinszki Szilárd-díjjal, míg a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa Pro Universitate díjjal ismerte el szakmai-vezetői tevékenységét.

Tudományos közleményei-publikációi főleg szakmai-kutatási tevékenységével köthető össze; közel 200 magyar és idegennyelvű közleményt jelentetett meg.