Előadónkról


Molnár GyöngyvérProf. Dr. Molnár Gyöngyvér

egyetemi tanár

SZTE BTK1992-ben érettségizett a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban. Egyetemi tanulmányait Szegeden a JATE-n, illetve akadémiai ösztöndíjasként Heidelbergben és Münsterben végezte. 1999-ben vehette át Szegeden matematika szakos, valamint német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári dimplomáját, 2004-ben PhD fokozatát. 2010-ben habilitált az információs és kommunikációs technológiák oktatási alkalmazása területén. 2015-ben az SZTE Oktatáselméleti tanszékének egyetemi tanárává nevezték ki.

Az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolának 2005 óta tagja, oktatója, majd törzstagja, 2007 óta az Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban alprogram vezetője. Jelenleg 5 védett és 7 aktív PhD hallgatója van.


Fő tudományos érdeklődési köre közé sorolható a technológia alapú mérés-értékelés; a gondolkodási képességek fejlődése és fejlesztése, az iskolában elsajátított tudás minőségének vizsgálata; az információs és kommunikációs technológiák alkalmazási lehetőségei az oktatásban, mint a tudás minőségének fejlesztését célozzák. A világ több országában alkalmazott eDia rendszer fejlesztésének szakmai vezetője.

Széles körű hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel rendelkezik. Tudományos közleményeinek, tanulmányainak száma meghaladja a 100-at. Munkáira való független hivatkozások száma közel 700, Hirsch-indexe: 16.


Számos hazai és nemzetközi tudományos szervezet tagja, illetve tisztségviselője. 2005-2014-ig a SZAB Oktatáselméleti Munkabizottság, 2014-től az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Neveléstudományi és Pszichológiai Szakbizottsága elnöke. 2003 óta az MTA Pedagógiai Bizottság Didaktikai albizottságának tagja, 2009 óta az Informatikai albizottság, 2016 óta a Kutatásmódszertani albizottság alapító tagja. Több hazai, illetve nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja: European Journal of Psychology of Education (2015-), Journal of Dynamic Decision Making (2014-), Technology, Knowledge and Learning (2014-), Oktatás-Informatika (2012-), valamint a Magyar Pedagógia c. folyóirat technikai szerkesztője (2004-).


Munkája elismeréseként 2005-2008-ig, majd 2009-2012-ig az MTA Bolyai János Kutatási ösztöndíjasa. 2007-ben elnyerte az Akadémiai Ifjúsági Díjat, ami az első volt a neveléstudomány területén. Szintén 2007-ben innovatív tanár oklevélben részesült Párizsban az Innovatív tanárok fórumán, 2009-ben elismerő oklevelet kapott a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumától. 2014-ben a U.S. Department of State IVLP programjába választották, 2015 februárjában a Promoting Science, Technology, Engineering and Mathematics for Women and Girls programban képviselte hazánkat az USA-ban. Kiemelkedő hatású oktatási munkájáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János-díjat vehetett át 2016-ban.

Férjezett, három gyermek édesanyja.