aczel_petra

Benne vagyunk? Család és párkapcsolat az új médiakultúrában

Van-e a párkeresésnek digitális algoritmusa? Mennyire mediatizáltuk a szeretetkommunikációt? Családias-e az újmédia?


Ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket érint az előadás, amelynek kiindulópontja, hogy az (új)média jelentős szerepet tölt be az emberi viszonyok, a munkavégzés, a valóság érzékelésének alakításában - legalábbis a világ technológiailag "forradalmasított" részein.

A közösséginek nevezett, interaktív média a hétköznapi magán és nyilvános cselekvések eszközévé-közegévé vált. Mediatizálunk, megosztunk és kommunikálunk - új logikák mentén randevúzunk és nevelünk gyermeket, másként viszonyulunk önmagunkhoz és a másikhoz: az életkorhoz, a gondoskodáshoz és a halálhoz is. Egyesekből és nullákból egy új kultúra épül, amelyben mindannyian "benne vagyunk". Aki kész a szembenézésre és a közös előre-tekintésre, annak szól az előadás.