Előadónkról

Tóth GáborProf. Dr. Tóth Gábor
egyetemi tanár
SZTE ÁOK

Dr. Tóth Gábor 1954-. Május 12-én született Szentesen. Középiskolai tanulmányait a szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban folytatta, okleveles vegyész diplomáját 1977-ben a József Attila Tudományegyetemen szerezte meg, 1979-ben egyetemi doktori címet, majd 1991-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 2001 óta a kémiai tudomány doktora.

1977 óta vesz részt az egyetemi oktatói munkában. 2002-től egyetemi tanár, 2005-től az SZTE Orvosi Vegytani Intézet vezetője, 2006-2008 között az SZTE Szerves Kémiai Tanszék megbízott vezetője. 2012-től az SZTE ÁOK dékánhelyettese.

Kutatási tevékenysége elsősorban módosított peptidek szintézisére vonatkozik, beleértve ebbe a konformációban gátolt vagy béta-aminosavakat, a természetes poszttranszlációs módosításokat is.

Munkája során 236 eredeti, idegen nyelvű tudományos közlemény szerzője és 11 szabadalom társfeltalálója lett. Hazai és nemzetközi konferenciákon több mint 200 előadás szerzője. Munkásságára eddig közel 2000 idegen idézetet kapott, összesített impakt faktora 500.

1982-ben Max Planck ösztöndíjjal a Frankfurti Max Planck Biofizikai Intézetben, 1988 -1989-ben londoni egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézetében dolgozott.

1997 és 2000 között Széchényi Professzori Ösztöndíjas, 1996-ban a Kisfaludy Lajos Alapítvány Díját nyerte el.