Tudományos önéletrajz

 

I. Személyi adatok:

Név: dr. Hannus István

Született: 1950. május 27, Besenyőtelek

Munkahely: Szegedi Tudományegyetem, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Rerrich tér 1.

telefon/fax: (62)-544-623 / 544-619

e-mail: hannus@chem.u-szeged.hu

Lakás: 6753 Szeged, Déva u. 29.

II. Szakmai képzettség, tudományos fokozatok:


Iskolák

1964-1968: Irínyi János Vegyipari Technikum, Kazincbarcika

1969-1974: József Attila Tudományegyetem, Szeged, okleveles vegyész;

1979: egyetemi doktor

1992: kémiai tudomány kandidátusa

2000: MTA doktora (kémia tudomány)


Nyelvtudás

angol középfok

német alapfok


III. Oktatói-kutatói pálya

Munkahelyek, beosztások

1974-1976: ösztöndíjas gyakornok, JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék, Szeged

1976-1985: egyetemi tanársegéd, JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék, Szeged

1985-1993: egyetemi adjunktus, JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék, Szeged

1993-2002: egyetemi docens, JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék, Szeged

2002- egyetemi tanár SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék


Oktatási tevékenység:

egyetemi főkollégiumok: kémiai technológia, környezetvédelmi technológia

speciálkollégiumok: zeolitkémia, környezeti katalízis, műanyagkémia,

alternatív energiaforrások, petrolkémia, kémiai Nobel-díjasok, kémia és a “társművészetek”

PhD képzés: környezetvédelmi technológia

PhD témavezetés: 3 hallgató

Szakdolgozat/diplomamunka irányítás: 45 hallgató

Projektmunka irányítás: 43 hallgató


Kutatás:

Aldehidek fotokémiája (1972-1974),

A ciklopropán vázizomerizációja NaY zeolitokon (1974-1980),

Zeolitok szerkezetmódosítása dealuminálással (1978-1987),

Fémüvegek katalitikus tulajdonságainak vizsgálata (1987),

Szénkémia (1988)

Klórtartalmú vegyületek adszorpciója zeolitokon (1989-),

A Fermi-rezonancia tanulmányozása (1989-),

Erős bázikus centrumokat tartalmazó zeolitok tulajdonságainak vizsgálata (1990-),

Nitrogénoxidok szelektív redukciója módosított zeolitkatalizátorokon (1991-1995), Freonok adszorpciója és reakciója zeolitokon (1995-)

Katalitikus hidrodehalogénezés (2000- )


Külföldi tanulmányutak:

1987-1988: postdoctoral fellow, Southern Illinois University, IL., USA, 18 hónap

1993: COST ösztöndíj, FUNDP, Namur, Belgium, 4 hónap

1998: AIST ösztöndíj, Tsukuba, Japán, 1 hónap


Publikációk:

- egyetemi jegyzet: 12

- folyóiratcikk: 125

- konferencia (előadás, poszter): 97

- szabadalom: 6

- tudományos ismeretterjesztő cikk: 34

- összidézettség: 453


Elnyert pályázatok, ösztöndíj:

1990 OTKA T 1604 (résztvevő) 1 280 eFt

1993 OTKA T 7577 (témavezető) 1 400 eFt

1996 PHARE HU-94.05 (résztvevő) 196 eECU

1997 MKM FKFP 0992/1997 (témavezető) 2 000 eFt

1998 Széchenyi professzori ösztöndíj

1998 OTKA T 025248 (témavezető) 3 200 eFt

2000 OM FKFP 0400/2000 (témavezető) 1 200 eFt

2003 OTKA T 042825 (témavezető) 4 000 eFt

2009 TAMOP (résztvevő)


Tudományos munkák bírálata:

Rendszeresen bírálok dolgozatokat és pályázatokat (pl. OTKA).

Korábban kandidátusi védéseken voltam bizottsági tag ill. titkár, újabban doktori szigorlatokon vizsgáztató ill. elnök, PhD disszertációk védésén opponensként, titkárként ill. elnökként működöm közre rendszeresen.


IV. Tudományos és egyetemi közéleti tevékenység:

Magyar Kémikusok Egyesülete 1974-

Csongrád Megyei Csoport, elnök 2008-

Magyar Zeolit Társaság 1992-

MTA Katalízis Munkabizottság 1993-

MTA Heterogén Rendszerek Munkabizottság 1997-1999

JATE, TTK Tanulmányi Bizottság, elnök 1993-1997

JATE, TTK, Kari Tanács, tag 1993-2000

Kémiai Doktori Iskola Tanácsának tagja 1993-2008

Környezettudományi Doktori Iskola Tanácsának tagja 2008-

JATE, Munkavédelmi Bizottság, elnök 1998-2000

Kémiai Tanszékcsoport Tanács, vezető helyettes 1999-2002

SZTE, TTIK, Diákköri Tanács, tag 2005-

SZTE, TTIK Doktori Tanács, póttag 2007-

Magyar Tudományos Akadémia, doktori képviselő 2007-2010

SZTE, TTIK, Tudományos Tanács, tag 2010-