Előadónkról

HannusIstvanProf. Dr. Hannus István egyetemi tanár

SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

Hannus István professzor úr a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékének egyetemi tanára.

1950-ben született Besenyőteleken, Kazincbarcikán járt vegyipari technikumba, 1974-ben a József Attila Tudományegyetem vegyész szakán diplomázott. 1979-ben doktorált, 1992-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 2000 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora. 1974-től az Alkalmazott Kémiai Tanszék munkatársa, 2002 óta egyetemi tanára. Külföldi tanulmányútjain járt Belgiumban, Japánban és az Egyesült Államokban.

Kutatásai során a freonok és más klórtartalmú vegyületek adszorpcióját és reakcióját vizsgálja infravörös spektroszkópiával zeolitokon, de korábban foglalkozott szénkémiával és a Fermi-rezonancia tanulmányozásával is. Egyetemi főkollégiumokat és speciálkollégiumokat tart kémiai technológia, petrolkémia és alternatív energiaforrások témakörében, köztük olyan kuriózumokkal, mint a kémiai Nobel-díjasokat, valamint a kémia és a klasszikus művészetek kapcsolatát bemutató kurzusok.

Nevéhez tíz egyetemi jegyzet, száznál több folyóiratcikk és hat szabadalom fűződik. Több tudományos és szakmai szervezetben tölt be tisztséget: tagja például az akadémia Katalízis Munkabizottságának, a Magyar Zeolit Társaságnak, elnöke a Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportjának.

Az elmúlt tanévben a kémia szakos hallgatók szavazatai alapján Arany Kréta díjat kapott.