Előadónkról

Fenykep_-_Vajda_TamasVajda Tamás
SZTE Egyetemi Levéltár
levéltárvezető

Vajda Tamás, a SZTE Egyetemi Levéltárának vezetője, 1976-ban született Kecskeméten. 1994-ben érettségizett a kecskeméti piarista gimnáziumban. 1994 és 1999 között a József Attila Tudományegyetem hallgatója volt. Történelem-földrajz szakos tanári diplomát 1999-ben kapott. Végzősként két témából is részt vett az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A Történeti Intézetben folyó medievisztikai kutatásokba már demonstrátorként bekapcsolódott, majd 1999-től a doktori iskola ösztöndíjasa volt 2002-ig. Ezt követően 2002 és 2004 között Kecskeméten tanított az Angolkisasszonyok Ward Mária Leánygimnáziumában és a piarista gimnáziumban. 2004. július 1-je, azaz alapítása óta az SZTE Egyetemi Levéltárának vezetője. A Történeti Intézetben 12. tanéve óraadó tanár. Történeti segédtudományi, középkori gazdaság-, környezet- és művelődéstörténeti, valamint a Szegedi Tudományegyetem és elődeinek történetét taglaló kurzusokat tart.

Kutatási területe a középkori Magyar Királyság gazdaság- és technikatörténete, különös tekintettel a vízi energia hasznosításának, a vízimalmok és a hozzájuk kapcsolódó gát- és csatornarendszerek fejlődésére és a folyómenti területek tájtörténetére. Az Egyetemi Levéltárban pedig a 19. század végétől kezdődően egészen a jelenkorig gyűjti, rendszerezi az intézmény- és tudománytörténeti dokumentumokat, és kutatja az egyetemünk történetével kapcsolatos kérdéseket. Legújabb munkája a Kiss Róbert Károllyal közösen szerkesztett Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között c. kötet, amelyben 595 dokumentum teljes szövegű közlése mellett 4 hosszabb lélegzetű tanulmányban mutatják be a korszak fontosabb szegedi hallgatói egyesületeit. Emellett mintegy húsz könyvismertetés és két tucat magyar, szlovák vagy angol nyelvű tanulmány szerzője, több kötet szerkesztője, valamint számos egyetemtörténeti tudományos konferencia szervezője.

Több tudományos és szakmai szervezetben tölt be tisztséget. Tagja az MTA Egyetemtörténeti Albizottságának, az MTA SZAB Neveléstörténeti Munkabizottságának, a Magyar Levéltárosok Egyesülete Oktatás- és Tudománytörténeti Szekciójának, a Capitulum Egyháztörténeti Munkacsoportnak, a Szegedi Középkorász Műhelynek, valamint az Európai Környezettörténeti Társaságnak. Elnökségi tagja a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetségnek, titkára az SZTE Egyetemtörténeti Bizottságának.