Előadónkról

GZkepDr. Galbács Zoltán egyetemi docens
SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékcsoport

 

Galbács Zoltán a SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének docense

1943-ban született Gyulán. Általános és középiskoláit Gyulán végezte. A Szegedi Tudományegyetem kémia-fizika szakán 1967-ben szerzett diplomát. Azóta a Tanszék dolgozója. 1972-ben doktorált, 1986-ban a kémiai tudomány kandidátusa lett, 1996-ban Ph.D. fokozatot szerzett.

Kutatómunkája kezdetben a reakciókinetikai differenciálegyenlet rendszerek és komplexkémiai egyensúlyok számítására irányult (Dr. Huhn Péter egyetemi tanár irányításával), majd a hidrogén-peroxid spontán és katalizált bomlásának tanulmányozásával foglalkozott (Dr. Csányi László egyetemi tanár témavezetésével.) 1975-től környezetvédelemmel kapcsolatos kutatásokat is végzett. A szennyezések jelenlétének, hatásának kimutatását, valamint az eltávolítást célzó vizsgálatokból 103 közlemény jelent meg.

Az 1991-ben megalakult „Környezet- és Természetvédelmi Kutatási Oktatási Regionális Centrum ( a KÖTKORC) titkára volt 2000-ig (amely elnöke volt ebben az időben Burger Kálmán akadémikus). Szervezte az 1993-ban induló posztgraduális környezetvédő képzést. 1990-től a Szegedi Akadémiai Bizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottságának elnöke. Eddig 30 rendezvényt, 16 nemzetközi Szimpóziumot szervezett.

Oktatómunkája során főképp szervetlen kémiai, analitikai, környezetvédelmi és matematikai tárgyak oktatásában vett részt. 63 diploma- és projektmunkát irányított.