Szakmai önéletrajz

Dr. Szendrei Kálmán emeritus professzor

 

Születés ideje, helye: Csanádpalota, 1936. június 25.

 

Tanulmányok, végzettség, tudományos fokozatok:

1950-1954 Bethlen Gábor Gimnázium, Hódmezővásárhely

1954-l958 Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (summa cum laude)

1959 okleveles gyógyszerész

1973 szakgyógyszerész (farmakognózia)

1996 habilitáció

1963 gyógyszerész doktor

1973 kémiai tudományok kandidátusa

 

Tanulmányutak

1961 Budapesti Műszaki Egyetem Analitikai Kémia Tanszék

1962 Berlin, Halle: Humboldt Egyetem; Tud. Akadémia Növényi Biokémia Int.

1965-1966 Genf, ENSZ Kábítószer-ellenőrző Laboratórium (6 hónap)

1970 Münster/Westf., Egyetem Gyógyszerészeti Intézete

1974-1978 Genf, ENSZ Kábítószer-ellenőrző Laboratóriuma

1979 Moszkva, Tud. Akadémia Timirjazev Növényélettani Kutató Intézete

1984-1996 Bécs, ENSZ Kábítószerprogram

 

Munkahely,beosztás:

1958-1963 SZOTE Gyógynövény-és Drogismereti Intézet, egyetemi gyakornok

1963-1968 u. ott egyetemi tanársegéd

1968-1976 u. ott egyetemi adjunktus

1974-1978 ENSZ tudományos munkatárs

1976-1977 SZOTE Gyógynövény-és Drogismereti Intézet, egyetemi docens

1977-1996 u. ott egyetemi tanár, tanszékvezető

1984-1996 ENSZ Kutatási Szekció vezetője, Laboratórium munkatárs, majd igazgató, interregionális tanácsadó

1996. július l-től nyugállomány

1998 emeritus professzor

 

Oktató munka:

1958-1984 farmakognózia/gyógynövény-és drogismeret főkollégium előadó, gyakorlatvezető

1996- kábítószerek a természetből (szabadon választható tárgy)

2006- fitoterápia, orvos-, és gyógyszerészehallgatóknak (kötelezően választható tárgy; alkalmanként)

2012-étrend-kiegészítők (kötelezően választható tárgy, alkalmanként)

 

Publikációs munka:

Több mint 350 tudományos, szakmapolitikai és ismeretterjesztő közlemény, tanulmány szerzője, társszerzője;

4 szabadalomban társfeltaláló, egy szakkönyv és 12 monográfia, tanulmány társzerkesztője

Kb. 400 tudományos és ismeretterjesztö jellegű elöadást tartott mintegy 30 országban

Szakértői munka:

ENSZ (UNDCP, ODC, INCB), EVSZ, ICAA szakértő, konzultáns

ENSZ tanácsadó több mint 20 országban

Az ENSZ főtitkár által felkért több magas szintű tanácsadói csoport tagja;

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Expert Committee on Drug Dependence tagja

Több kormány (USA, Egyesült Királyság, Kanada, Malaysia, Kina, India, stb.) által felkért, meghívott szakértő;

 

Társasági tagság

Nemzeti:

Magyar Gyógyszerészeti Társaság (l960- )

MGYT Gyógynövény Szakosztály elnöke 1985-1991), majd tiszteletbeli elnöke (1991-)

Az MGYT Tiszteletbeli Szenátusának tagja

Magyar Biológiai Társaság (1970- 1990

Magyar Kémikusok Egyesülete (1970-1986)

MTA Alkaloidkémiai és Flavonoidkémiai Munkabizottság (1978-1990)

MTA Szerves Kémiai Bizottság tagja (l984-1990)

MTA Botanikai Bizottság Növénykémiai, Kemotaxonómiai Munkabiz. (2000-)

OÉTI Tanácsadói Szakértői Testület tagja, (2006-)


Külföldi/Nemzetközi:

American Society of Pharmacognosy (1971-1996)

Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung (l97l-1996)

European Society of Phytochemistry (1975-1996)

Gesellschaft für Phytotherapie (1980-)

Osztrák Gyógyszerészeti Társaság (1986-1994).

 

Díjak, kitüntetések:

1967 Kabay János emlékérem

1998 Szent-Györgyi Albert emlékérem

1999 Batthyány-Strattman emlékérem

2001 A Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje (Millenium alkalmából)

2002 “Doctor honoris causa”, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

2003 Nikolics Károly emlékérem

2003 Klebelsberg Kunó emlékérem

2005 “Elige vitam” emlékérem

2006 Végh Antal Nívódíj