Válogatott publikációk - Dr. Homoki Nagy Mária

Homoki-Nagy Mária

Publikációk (válogatás)

 • I. Könyv.
 • A jobbágyi terhek megszüntetésének egy lehetséges módja Szeged, 1994. Acta Jur. et pol. Tom. XLV. Fasc. 5. 1-70.
 • A magyar magánjog történetének vázlata 1848-ig. Szeged, 2001. JATEPress. 1-104.
 • Egyes szerződési típusok a dél-alföldi mezővárosok joggyakorlatában, Szeged, 2003. Acta Jur.et Pol. Tom. LXIII. Fasc.8. 1-66.
 • Az 1795. évi magánjogi tervezetek. Szeged, 2004. JATEPress. 1-303.
 • Magyar jogtörténet (szerk. Mezey Barna) Budapest. Osiris. 2007. 86-141

 

 • II. Tanulmányok

 

6. Magánjogi intézmények az Aranybullában in. Besenyei Lajos, Érszegi Géza, Maurizio Pedrazza Gorlero (szerk). De Bulla Aurea Verona 1999. 79-89

7. Szerződésen kívüli károkozásért való felelősség a 18-19. században. Szeged, 2002.Acta Jur. et Pol. Tom. LXI. F.13. 211-223.

8. Das Schicksal der zivilrechtlichen Gesetzesentwürfe der Landtage während des Reformzeitalters. in. Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten. (szerk. Máthé Gábor, Mezey Barna) Barcelona-Budapest. 2003.

 1. A szolgálati szerződés tartalmi elemei a 18. századi mezővárosok joggyakorlatában. In: Nagy László emlékkönyv Acta Jur. et Pol. Tom. LXIV. Fasc. 10. Szeged, 2004. 177-189.
 2. Amiről egy végrendelet mesél. Szeged, 2004. Acta Jur. et Pol. Tom. LXV. Fasc.33. 617-633.
 3. Amiről egy szerződés beszél… Jogtörténeti Tanulmányok VIII. Pécs, 2005.
 4. Tulajdon- és birtokviszonyok a dél-alföldi mezővárosokban a 18. században. In: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk. Mezey Barna, Révész T. Mihály. Budapest: Gondolat Kiadó 2006. /Libri Amicorum 25/ 174-192.
 5. Az Osztrák Polgári Törvénykönyv hatása a magyar magánjogra. In: (szerk. Rácz Lajos) Kormányzás és kodifikáció. Tanulmányok az Újkori Európa jogfejlődéséről. Budapest. Új Ember Kiadó 2006. /Acta Wezeliana 3./ 227-247.
 6. Erkölcs és igazság a 18-19. század bírói joggyakorlatában. In: Bűnügyi mozaik. Tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére. Szerk. Nagy Ferenc Szeged: Pólay Elemér Alapítvány. 2006. 481- 492. /A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 11/
 7. Das Pfand als Vertragssicherung und als selbständiger Vertragstyp. In: Ungarische Rechtsgeschichte.Einige Abschnitte aus einem Lehrbuch der ungarischen Staats- und Rechtsgeschichte. Hrsg. Gábor Máthé, Barna Mezey. Halle-Budapest 2006. 11-25.
 8. „Die Gewährleistung für Rechtsmängel im ungarischen Privatrecht des 18 Jhs.” In. Eva Jakab, Wolfgang Ernst (Hrsg.): “Kaufen nach Römischem Recht”. 2008. Berlin-Heidelberg. 105-121.