Előadónkról

Prof._Dr._Homoki_Nagy_MariaProf. Dr. Homoki Nagy Mária
tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék

1959-ben született Szentesen. Középiskolai tanulmányait a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban, egyetemi tanulmányait a JATE Állam- és Jogtudományi Karán 1993-ban summa cum laude minősítéssel zárta.

Érdeklődése kezdetektől fogva az egyes jogintézmények, azon belül is elsődlegesen a magánjogi jogintézmények történeti hátterének feltárására irányult. Az egyes megyei levéltárakban végzett kutatásai lehetővé tették, hogy részben az úriszékek, részben pedig a nemesi vármegyék törvényszékeinek (sedria) a bírói gyakorlatát elemezze. Ezt egészítette ki azokkal a kutatásokkal, amelyek a 18-19. század jobbágy-parasztsága társadalmi, gazdasági helyzetének feltárására, a jobbágyság körében élt szokásjogi normák elemzésére irányultak.

Kutatási eredményeit hazai és nemzetközi konferenciákon ismertette. Tudományos munkája során elért eredményeit szinte kizárólag a levéltári források feltárásával, azok közlésével érte el.