Válogatott publikációk

Könyvek

1. Pukánszky Béla és Németh András: Neveléstörténet. Negyedik, átdolgozott, bővített kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

2. Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Műszaki Kiadó, Budapest, 2001.

3. Pukánszky Béla: A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben. Iskolakultúra könyvek, 28. Pécs, 2005.

4. Pukánszky Béla: A nőnevelés évezredei. Fejezetek a lányok nevelésének történetéből. Gondolat, Budapest, 2006.

 

Tanulmányok

5. Pukánszky Béla: A középiskolai tanárképzés 1924-es reformja Magyarországon. Pedagógiai Szemle, 1989. 11. sz. 1045-1055.

6. Pukánszky Béla: Pedagógiai és pszichológiai tudományos iskolák a szegedi egyetemen. In: Rácz Béla (szerk.): A szegedi tudományegyetem múltja és jelene 1921-1998. Szeged, 1999. 215-223.

7. Pukánszky Béla: Középiskolai tanárok képzése a két világháború között. In: Békési Imre (szerk.): Szegedi Tanárképző Főiskola 1873-1998. Tanszéktörténet. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, 1999. 580-593.

8. Pukánszky Béla: Felméri Lajos ismeretlen arca – a gyermekkép újszerű vonásai az első kolozsvári pedagógiaprofesszor írásaiban. In: Csapó Benő és Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2001. 423-432.

9. Pukánszky Béla: István Schneller (1847-1939) – Ein evangelischer Theologe am Lehrstuhl Pädagogik der Universität Kolozsvár (Cluj). In: Jedan, Dieter és Lüth, Christoph (szerk.): Moral Philosophy and Education in the Enlightenment. Verlag Dr. Dieter Winler, Bochum, 2001. 91-102. p

10. Pukánszky Béla: Schulpolitische Debatten während der Revolution in Ungarn 1956. In: Häder, Sonja és Wiegmann, Ulrich (szerk.): „Am Rande des Bankrotts…” Intellektuelle und Pädagogik in Gesellschaftskrisen der Jahre 1953, 1956 und 1968 in der DDR, Ungarn und der ČSSR. Schneider Verlag, Hohengehren, 2004. 93-106.

11. Pukánszky Béla: Das Pädagogische Komitee an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in den Jahren 1950-1956. In: Häder, Sonja és Wiegmann, Ulrich (szerk.): Die Akademie der Pädagogischen Wissenschaften im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik. Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang. 2007. 91-105.

12. Pukánszky Béla: Die Pädagogik von Zoltán Kodály und die geistigen Richtungen um die Jahrhundertwende. In: Hopfner, J. és Németh, A. (szerk.): Pädagogische und kulturelle Strömungen in der K. u. K. Monarchie. Lebensreform, Herbartianismus und reformpädagoische Bewegungen. Band 2. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 2008. 27-40.

13. Pukánszky Béla: Paradigmák a magyar pedagógusképzés történetében. In: Fenyő Imre, Rébay Magdolna (szerk.): Felszántatlan területeken. Debrecen: Csokonai Kiadó, 2010. 11-24.

14. Pukánszky Béla: Néhány markáns „gyermekideológia” a nevelés eszmetörténetéből. In: Kozma Tamás és Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2010 – Törekvések és lehetőségek a 21. század elején. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2011. 277-289.

15. Pukánszky Béla: Professionalizzazione dei maestri e immagine del bambino nella scuola elementare ungherese del XIX secolo. In: Polenghi Simonetta (szerk.): La scuola degli Asburgo. Pedagogia e formazione degli insegnanti tra il Danubio e il Po (1773-1918). Torino: Società Editrice Internazionale, 2012. 229-239.