Szent-Györgyi Albert az egyetemi oktató küldetéséről, a nevelésről, a pedagógiáról

Szent-Györgyi Albert iskoláról, egyetemről, oktatásról és nevelésről megfogalmazott gondolatai különleges helyet foglaltak el a 20. század középső harmadának pedagógiai eszmetörténetében. A Nobel-díjas tudós több ízben, igen nagy meggyőző erővel fejtette ki véleményét e témáról. A pedagógiai témák taglalása közben erőteljes kritikával illette saját korának nevelési és oktatási gyakorlatát, a közoktatás és az egyetem világát. E tárgykörben megfogalmazott gondolatainak kontextusba helyezéséhez és értelmezéshez segítségül hívjuk az adott korszakban működő olyan közismert pedagógus professzorok koncepciójának Szent-Györgyi szavaira rímelő elképzeléseit, mint például Schneller István, Imre Sándor és Makkai Sándor. A források tanúsága szerint Szent-Györgyi Albert pedagógiai témakörben kifejtett elképzelései az egyes gondolat-motívumok tekintetében koncepcióvá szerveződtek az évek folyamán. Ennek a koncepciónak vannak változatlan és vannak átalakuló elemei. Különösen tanulságos és pedagógiatörténeti szempontból érdekes annak a folyamatnak a rekonstruálása és értelmezése, amelyben az egyetem fő feladatáról alkotott koncepciója alakult át 1930 és 1941 között. Előadásunk végére megkíséreljük ennek a felfogásbeli változásnak az okait is feltárni.

Vizsgálódásunkhoz a következő forrásokat használjuk fel: 1. Szent-Györgyi Albert felszólalása 1930 novemberében az Országos Testnevelési Tanács kongresszusán. 2. Természettudományi képzés és laboratóriumi munka az egyetemi oktatásban, 1936. 3. Rektori székfoglaló, 1940. 4. Előadás a hibás és a helyes pedagógiáról. (Riport a Magyar Nemzet 1941. február 28-i számában.) 5. Négyszemközt Szent-Györgyi Albert professzorral. A Nobel-díjas tudós nyilatkozata a diákegység jelenéről és jövőjéről. (Riport a Magyar Nemzet 1941. február 28-i számában.) 6. Észrevételek a nevelésről, 1983.

 

Pukánszky Béla

 


Az előadás megtekintése:

Szélessávú I. változat (méret: 256x144 sávszélesség: 89 kb/s)

Szélessávú II. változat (méret: 424x240 sávszélesség: 329 kb/s)

Szélessávú III. változat (méret: 640x360 sávszélesség: 757 kb/s)

LAN változat (méret: 852x480 sávszélesség: 1385 kb/s)

Megjegyzések:

Az Internet elérés sávszélessége, és számítógépe teljesítménye szerint válasszon a fenti lehetőségek közül!

Az előadás megtekintéséhez Microsoft Windows operációs rendszer alatt a Windows Media Player 9-es vagy 10-es változatát ajánljuk. A korábbi Windows Media Player elvileg automatikusan telepíti a szükséges Windows Media 9-es kodeket, ha mégsem történne meg, abban az esetben a Windows Media 9-es kodekcsomag külön telepítése szükséges.

Linux alatt az Mplayer program használatát javasoljuk.

Természetesen más Windows Media 9-es formátummal kompatibilis lejátszóprogram is használható.

Kérjük, amennyiben technikai problémája van, írjon a help@cc.u-szeged.hu címre.