Előadónkról

Pukanszky_BelaPukánszky Béla
intézetvezető egyetemi tanár
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Gyógypedagógus-képző Intézet

Pukánszky Béla a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet intézetvezető egyetemi tanára zenetanár alapvégzettség után pedagógia szakos diplomát szerzett a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 1980-ban. Egyetemi doktori címet 1983-ban, kandidátusi fokozatot 1989-ben kapott. A Debreceni Egyetemen habilitált 2000-ben, a Magyar Tudományos Akadémia doktora pedig 2004-ben lett. A Szegedi Tudományegyetemen, illetve annak jogelődjein 1985 óta oktató, előbb a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd a Bölcsészkaron dolgozott különböző oktatói beosztásokban. Egyetemi tanárrá 2005-ben nevezték ki. 2003 és 2010 között – két ciklusban – a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektor-helyettese volt. 2007 óta ismét a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar oktatója, ahol jelenleg egyetemi tanárként a Gyógypedagógus-képző Intézetet vezeti, emellett a kar tudományos dékán-helyettese. 1990 óta tagja a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottságának, itt egy cikluson át alelnöki tisztséget is betöltött.

Pályafutása elején zenepedagógiai témákból publikált. Jelenlegi fő kutatási területe a neveléstörténet. Publikációiban foglalkozik a gyermekkor történetével, a 19-20. századi magyar nevelés- és iskolatörténettel, valamint a pedagógia eszmetörténetével. Ezen felül kutatja a pedagógusképzés történetét, feldolgozta a tanárképzés történetét a szegedi egyetemen és annak jogelődjein. E témakörben is több tanulmánya jelent meg hazai szakmai lapokban.

Az egyetemes és a magyar nevelés történetéről Németh András egyetemi tanárral közösen több monográfia-tankönyvet írt, amelyek azóta alap-tankönyvekké váltak a pedagógusképzés hazai felsőoktatási intézményeiben.

Pukánszky Béla alapító törzstagja a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának, témavezető és oktató az Eötvös Loránt Tudományegyetem, A Pécsi Tudományegyetem és az Eszterházy Károly Főiskola neveléstudományi doktori iskoláiban.

1997-ben Kiss Árpád Díjat kapott, 2012-ben pedig a Szegedi Tudományegyetem Pro Universitate Díjában részesült.