Válogatott publikációk

A 15 legfontosabb publikáció

Önálló könyv

1. „Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot! DOCUMENTA HISTORICA 5. Szeged 1992. Edvard Benes: Détruisez l’ Autriche Hongrie. Páris1916. könyvének forráskiadása.
2. Két régió – Felvidék és Vajdaság – sorsa az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig. Hazai Térségfejlesztő Rt. Budapest. 2005. Terjedelem 285 pp.
3. Benes statesman or charlatan? The plans and the reality 1908-1948. Corvinus Publishing. Toronto-Buffalo. 2008. Terjedelem: 458. pp.
4. Edvard Benes. Közép-Európa koncepciók és a valóság. Attraktor Kiadó. Máriabesnyő-Gödöllő. 2008. Terjedelem: 504. old.
5. A humán erőforrás menedzsment alapjai. JATE Press-Szegedi Egyetemi Kiadó.
Szeged. 2006. terjedelem: 231. old.
6. A vezetéstudomány alapjai. Szegedi Egyetemi Kiadó-JATEPress. Szeged. 2008.
Terjedelem: 212. old.
7. Ne a munkanélküliséget, a munkát támogasd! Tanulmányok a HRM és a munkaerőpiac témaköréből 1998-2008. EETOSZ-VIKEK. Budapest-Szeged. Terjedelem: 120 old.


Könyvfejezetek

8. A munkanélküliség kezelésének nemzetközi és magyarországi tendenciái.
A Pécsi Tudományegyetem Regionális politika és gazdaságtan Doktori Iskolájának Évkönyve. Pécs 2001. 370-388. old.
9. Esélyek és elszalasztott lehetőségek, avagy Szeged régióközponttá válásának problémái. Az EETOSZ Jubileumi Emlékkönyve. Budapest 2002. 37-40. old.
10. Az Osztrák-Magyar-Monarchia és a regionális etnikai nacionalizmus.
A Pécsi Tudományegyetem Regionális politika és gazdaságtan Doktori Iskolájának Évkönyve. Pécs 2002. 168-188. old.
11. A szlovák ipar fejlődése, 1918-1993. In: Horváth Gyula (szerk.): Dél-Szlovákia. A Kárpát-medence régiói, 2. Budapest-Pécs, Dialóg-Campus Kiadó-MTA Regionális Kutatások Központja. 2004. 326-335. oldal.
12. Vajdaság: Történeti áttekintés. Id. mű.: Nagy Imre (szerk): Vajdaság. A Kárpát-
medence régiói 7. Dialóg-Campus. Pécs-Budapest. 2007. 76-149. old.
13. A Bánság a török kiűzésétől 1918. Id. mű Horváth Gyula (szerk.): Dél-Erdély és Bánság. A Kárpát-medence régiói 9. Dialóg Campus. Pécs-Budapest. 2009. 25-44.old.
14. Dél-Erdély 1690-1918 között. Id. mű Horváth Gyula (szerk.): Dél-Erdély és Bánság. A Kárpát-medence régiói 9. Dialóg Campus. Pécs-Budapest. 2009. 46-49. old. és 62-65. old
15. A munkaerőpiac rugalmassá tételének eszközei, különös tekintettel a munkaidő rugalmasítására. Id. mű Farkas Beáta (szerk.): A lisszaboni folyamat és Magyarország. JATE-Press. Szeged. 2007. 200-216. old.