Tudományos önéletrajz

 
Gulyás László
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
 
I. SZEMÉLYI ADATOK
Név: : Gulyás László
Születési idő : 1965. május 29.
Születési hely : Hódmezővásárhely
 
II. ISKOLÁK, VÉGZETTSÉG
Graduális tanulmányok
1986-1991 Történelem és földrajz szak József Attila Tudományegyetem (Szeged)
1991 Kiváló minősítésű egyetemi diploma: történelem és földrajz szakos középiskolai tanár
 
Posztgraduális tanulmányok
1994-1997 Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs) emberi erőforrás menedzsment tanulmányok
1997 Egyetemi diploma: okleveles humán szervező
 
Doktori (Ph.D.) tanulmányok
2004. február 6-án a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar „Regionális politika és gazdaságtan Doktori Iskolájában „summa cum laude” minősítéssel PhD címet szereztem regionálistudományból.
Doktori disszertáció címe: Két közép-európai régió – Felvidék, Vajdaság – sorsa az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig.
 
2005. október 19-én a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Multidiszciplináris Doktori Iskolájábaban” „cum laude” minősítéssel PhD címet szereztem történelemtudományból.
Doktori disszertáció címe: Edvard Benes. Tervek és valóság 1908-1948.
 
Habilitáció
2009. májusa Sikeres habilitáció a Debreceni Tudományegyetemen
 
További képzések (tréningek/szemináriumok)
1994 Egy hetes "Személyes hatékonyság növelő tréning"
szervező: Humán Faktor Kanadai-Magyar Pszichológiai Tanácsadó
1998 "Személyzeti tanácsadó és fejvadász képző" kurzus
szervező: Telkes Vezetési Tanácsadó Kft
 
Perfekt-Power menedzser szeminárium sorozat
1998 Allan Pease élő szemináriuma "Eredményes kommunikáció”címmel.
1998 Brian Tracy élő szemináriuma "A siker pszichológiája" címmel.
1999 Roger Dawson élő szemináriuma „A sikeres tárgyalás titkai” címmel.
1999 Allan Pease élő szemináriuma „Férfiak és nők az üzleti életben” címmel
2000 Denis Waitly élő szemináriuma „Győzelem a XXI. században” címmel
2000 William Oncken élő szemináriuma „Vezetői időgazdálkodás ” címmel
2001 Daniel Janal élő szemináriuma „Internetmarketing stratégia vezetőknek címmel
2001 Jim Carrol élő szemináriuma „Kommunikációs stratégiák a digitális gazdaságban” címmel

III. MUNKAHELYEK
1980 - 1985 Alföldi Porcelángyár (Hódmezővásárhely), segédmunkás.
Ezzel párhuzamosan a középiskolát levelező formában végeztem.
1985 - 1986 Katonai szolgálat (Baja)
1986 - 1991 Egyetemi tanulmányok, első diploma megszerzése
1991 - 1992 Különféle alapítványok és intézetek ösztöndíjasa
1993 - 1998 Egy magyar parlamenti párt főállású tanácsadója (HRM és kommunikációs területen).
1999 januártól A SZTE-Mérnöki Kar (Szegedi Élelmiszeripari Főiskola) oktatója.
 
Jelenlegi beosztás: egyetemi docens
 
2005-2008 T2-es státuszban az Eötvös József Főiskola (Baja) docense
....................... Vezetői feladatok:
2005. március 1.-2007. december 31. A Vezetéstudományi Tanszék tanszékvezetője.
2005. március 1.-2006. augusztus. 31. A Gazdálkodástudományi Intézet intézetvezető-helyettese
2006. szeptember 1.-2008. március 31. A Gazdálkodástudományi Intézet intézetvezetője
 
IV. TAPASZTALATOK
 
Oktatási ttapasztalatok
T1-ben az SZTE-SZÉF karán T2-ben az EJF (Baja) oktatók, nappalis és levelezős hallgatókat. Emellett meghívott előadóként tanítok még a SZTE-Gazdaságtudományi Karán, az SZTE-Bölcsészettudományi Karán, az SZTE-Juhász Gyula Tanárképző Karán, az SZTE-Állam és Jogtudományi Karán.
A graduális hallgatók mellett tanítok még OKJ-s, FSZ-es és posztgraduális hallgatókat is.
Az elmúlt tíz év során több mint 300 különféle kurzust – előadás (kollokviummal lezárva) és szeminárium (gyakorlati jeggyel lezárva) – tartottam.
Az eddigiekben az alábbi tantárgyakat tanítottam:
· Regionális stratégiai tervezés (szeminárium)
· Bevezetés a regionális gazdaságtanba (szeminárium)
· Gazdaságtörténet (előadás)
· Magyarország külpolitikája 1920-1941
· Európai Unió története és intézményrendszere (előadás)
· Emberi erőforrás gazdálkodás I-II. (előadás és szeminárium)
· Kommunikáció-Üzleti Kommunikáció (előadás)
· Menedzsment I. (A menedzsment pszichológiai alapjai) (előadás)
· Menedzsment II. (Menedzseri gondolkodás – Management skills) (előadás)
· Nemzetközi emberi erőforrás gazdálkodás (előadás)
· Projectmenedzsment (előadás és szeminárium)
· Stratégia tervezés (előadás és szeminárium)
· Vezetés-Szervezés I-II. (előadás)
· Döntéselmélet (előadás)
· Szervezetfejlesztés (előadás)
· Menedzsertréningek (önismereti, kommunikációs konfliktuskezelő tréning)

 
Tanulmányutak
1987 A JATE Gazdaságföldrajzi Tanszékének szervezésében 1 hónapos tanulmányút Kijevbe és Odesszába.
Téma: az szovjet/ukrán ipar területi elhelyezkedésének vizsgálata
1996 A JPTE-FEEFI szervezésében 2 hetes tanulmányút Ausztriába
Téma: Az osztrák felnőttképzési és átképzési rendszerek tanulmányozása
2000 A PTE Regionális Doktori Iskola szervezésében 2 hetes tanulmányút Székelyföldre.
Téma: A regionális fejlődés helyzetének és esélyeinek tanulmányozása
2001 A PTE Regionális Doktori Iskola szervezésében 2 hetes tanulmányút Triesztbe.
Téma: A Friulu-Venezia-Gulia régió fejlődésének tanulmányozása
 
Szakmai szervezetekben való részvétel
 
Az alábbi szakmai szervezetekben fejtek ki aktív tevékenységet:
· Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete, Regionális Bizottság választott tag
· MTA RTB Régiótörténeti Albizottság: titkár
· Magyar Regionális Tudományi Társaság, a Dél-Alföldi Régió elnökségének tagja
· Területfejlesztési Tudományos Egyesület, az országos elnökség tagja
· Humán Szakemberek Országos Szövetsége, a Dél-Alföldi Régió vezetőségének tagja
· Emberi Erőforrás Tanácsadók Országos Szövetsége
· Szegedi Humánvezetők Klubja, 2001 és 2005 között az Elnökség tagja
· Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására intézetvezető
· A Közép-Európai Közlemények referált folyóirat alapító főszerkesztője
 
 
V. EREDMÉNYEK
 
Publikációk és hivatkozások :
 
Az eddigiek során több mint 190 publikációm jelent meg, melyekre 221 db hivatkozás történt
 
Konferenciák
 
Az eddigiek során 88 konferencia-előadást tartottam különféle konferenciákon.
 
Tanítványok sikerei
 
· 1997 óta közel 228 hallgató írta meg szakvezetésemmel sikeres szakdolgozatát.
· 1997 óta irányításommal 47 TDK-dolgozat született meg. Ezek közül három ért el OTDK-helyezést
· Egyik általam felkészített tanítványom megnyerte a magyar Külügyminisztérium által kiírt NATO-pályázatot.
 
 
VI. ELISMERÉSEK ÉS ELNYERT ÖSZTÖNDÍJAK
 
ELISMERÉSEK
 
1989 „Jó tanuló, jó sportoló kitüntetés” a JATE rektorától.
1991 Országos Tudományos Diákköri Konferencián 2. helyezés a " XX. századi egyetemes
történelem” kategóriában.
1991 Pályamunkáért „Dicsérő oklevél” az Európai Magyarországért Alapítványtól.
1999 "Senior emberi erőforrás tanácsadó" címre történő minősítés az Emberi Erőforrás Tanácsadók Országos Szövetségének Minősítési Bizottságától.
2000 Kiváló oktatói munkáért „Főigazgatói elismerés” a SZTE-SZEF főigazgatójától.
2001 Pályamunkáért „Dicséret” az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságától.
2002 Hallgatók TDK-ra felkészítéséért „Főigazgatói elismerés” a SZTE-SZEF főigazgatójától.
2002 „Elnökségi elismerés” az Emberi Erőforrás Tanácsadók Országos Szövetségétől.
2002 Pályamunkával III. helyezés az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának éves pályázatán
2003 Unicum-díjas oktató – azaz az év oktatója – a hallgatók szavazatai alapján.
2009 Pro Patria in exteris kitüntetés a Corvinus Society-től
 
ELNYERT ÖSZTÖNDÍJAK
 
1991 7 hónapos TEMPUS ösztöndíj az Aristoteles University of Thessaloniki-n.
1992 Az Európa Institute (Budapest) 2 hónapos ösztöndíja
1992 A Magyar Tudományért Alapítvány 12 hónapos ösztöndíja.
1996 A Heuss Akademie (Németország) 2 hetes ösztöndíja Gummersbach-ba, az International Academy for Leadership programon történő részvételre.
1999 Friedrich Naumann Stiftung 2 hetes ösztöndíja Krakkóba a „Prospects of Early
Accession to the EU by Central European Countries” című work-shop-on történő részvételre.
2001 Az oktatási miniszter 12 hónapos ösztöndíja A humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban” elnevezésű ösztöndíj pályázat keretei között.
2001 A XX. Század Intézet 10 hónapos ösztöndíja, Edvard Benes monográfia elkészítésére.
2008-tól Az MTA éves Bolyai Kutatási Ösztöndíja
 
 
VII. NYELVISMERET
· angol (nemzetközi középfokú nyelvvizsgával igazolható)
· német (nemzetközi alapfokú nyelvvizsgával igazolható)
· újgörög (nyelvvizsgám nincs, de beszélek és olvasok görögül)
 
VIII. SPORT
 
1981 óta Aktív tevékenység (versenyző, edző, sportvezető, bíró, szakíró) a taekwon-do nevű koreai harcművészetben. Jelenlegi övfokozat: fekete öv, 5.dan, nemzetközi instruktor.
 
Szeged, 2009. szeptember 1.