Előadónkról

GL1Dr. Gulyás László habilitált egyetemi docens
SZTE MK Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

 

Gulyás László 1965-ben született Hódmezővásárhelyen, 1991-ben szerezte meg a József Attila Tudományegyetemen jeles minősítésű okleveles történelem és földrajz szakos középiskolai tanár diplomáját. 1991-ben az Aristoteles University-n (Thesszaloniki) TEMPUS ösztöndíjasként 8 hónapon keresztül tanulmányozta a Balkán földrajzát és történelmét és elsajátította az újgörög nyelvet.

1991 és 1993 között különféle alapítványok és intézetek ösztöndíjasaként tovább folytatta tudományos pályáját. Ezzel párhuzamosan érdeklődése a menedzsment felé fordult, a Pécsi Tudományegyetemen posztgraduális képzés keretében okleveles humán-erőforrás menedzser diplomát szerzett. 1994 és 1998 között az egyik parlamenti párt főállású tanácsadójaként tevékenykedett. E minőségében kommunikációs, marketing, személyzeti és stratégiai területeken dolgozott. 1996-ban Gummersbach-ban a német parlament egyik pártjának ösztöndíjával elvégezte a Theodor Heuss Akademie „Fiatal Vezetők Programját”.
Oktatóként 1996-ban kapcsolódott be a felsőoktatásba, előbb meghívott előadóként, majd 1999-tól főállásúként.
Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense.
2003-ban a diákok szavazatai alapján az „Év oktatójává” választották.
2004-ben a Pécsi Tudományegyetem Regionális politika és gazdaságtan doktori iskolájában „summa cum laude” minősítéssel PhD fokozatot szerzett regionális tudományból.
2005-ben szintén a Pécsi Tudományegyetemen, de ezuttal a történész doktori iskolában újabb PhD-fokozatot szerzett történelemtudományból, disszertációjának témája Edvard Benes politikai pályája volt.
2008-ban elnyerte az MTA Bolyai Kutatási ösztöndíját.
2009-ben a Debreceni Egyetemen sikeresen habilitált.
2009 nyarán a legnagyobb észak-amerikai emigráns magyar szervezet a „Pro Patria in exteris” (A hazáért külföldön) kitüntéssel ismerte el a Közép-Európai történelem angolszász világban történő megismertetésért folytatott munkásságát.
Eddigi pályafutása során 190 publikációja jelent meg, melyre 221 darab hivatkozás született.