Tudományos önéletrajz

Szekeres Ferenc grafikus művész, főiskolai adjunktus

Munkahely:
Szegedi Tudományegyetem JGYTPK Rajz-művészettörténet Tanszék

Szakmai szervezeti tagság:
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Reklámgrafikai Szekció, Magyar Reklám Szövetség ,
Magyar Plakátért Egyesület

Oktatói tevékenység:
1987-től művészettörténet, (JGYPK Rajz Tanszéke)
1987-től tervező (reklám) grafika (JGYTF Rajz Tanszék)
1996-tól műtermi rajzolás-festés (JGYTF Rajz Tanszék)
2oo4-től tipográfia, Vizuális reklámmédiumok

1952-ben született Mórahalmon. 1979-ben rajz szakos tanári diplomát szerzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd 1989-ben a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán.

1979-től 1987-ig a Móra Ferenc Múzeumban a művészeti nevelés kísérleti módszereivel foglakozott. Eredményeit több országos konferencián bemutatta. Módszereit ismertető pályamunkáját az Országos Pedagógiai Intézet 1985-ben I. díjban részesítette, szakjegyzetként kiadásra javasolta. Tevékenységét 1985-ben Miniszteri dicséretben is részesítették.

1982-ben a JGYTF Rajz Tanszékére kerülvén a betűírás tantárgyra - alkalmazott grafika szaktárgyként - önálló szakmai programot dolgozott ki. A tantárgy oktatását a minisztérium engedélyezte és rövidesen valamennyi társ-főiskolán bevezették. A műteremi gyakorlati és művészettörténeti oktatás mellett a grand art és a vizuális reklám esztétikumának viszonyrendszerét kutatja. Oktatói tevékenységének elméleti-gyakorlati tapasztalataira építve 1995-től művészeti vezetője a REAL Nemzetközi Reklámgrafikai Alkotótelepnek. Tevékenységét az új rendszer is Miniszteri dicsérettel ismerte el.

Oktatói tevékenysége mellett jelen van a szakterület gyakorlati és elméleti fórumain. Reklámgrafikusként résztvevője a szakma rangos, országos kiállításainak. (Országos Alkalmazott Grafikai Biennále, Plakát Parnasszus, Országos Embléma Kiállítás). Alkotásait beválogatták a Magyar Plakátművészet történetét feldolgozó, kiemelkedő plakáttervezőket bemutató kiadványsorozatba.

Képgrafikusként országos és nemzetközi kiállítások, alkotótelepek résztvevője. (Deliblatói Nemzetközi Alkotótelep, Resitai Nemzetközi Képzőművészeti Simpozion, Luxori Sokszorosítógrafikai Triennále stb.).

Tervező tevékenysége eredménye számos intézmény grafikai arculata, mintegy ötven könyv és katalógus borító és tipográfiai tervezése, valamint a szegedi színház Equus előadásának díszlet-objectje.

Reklámelméleti szakemberként rendszeresen tart művészettörténeti és reklámesztétikai előadásokat oktatási és kulturális intézményekben, valamint a Magyar Reklámszövetség országos és regionális konferenciáin. Szakmai cikkekkel szerepel a szövetség szakmai kiadványaiban (TérREND, Magyar Reklám)

Vendégtanárként reklámelméleti kurzusokat oktat, illetve oktatott az Élelmiszeripari Főiskolán, Budapesti Média Intézetben, SZTE Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció Szakán, az Euromenedzser, illetve a KIT Felsőfokú képzésében. Szakértőként részt vett több regionális illetve országos rádiós-televíziós művészeti programban. Tagja az oktatási minisztérium művészettörténet-iparművészet szakmai tanácsadó testületének.

Grafikai alkotásai megjelentek a Tiszatáj, Kincskereső, POLISZ, Alföld periodikákban. Az Átjáró irodalmi és képzőművészeti csoport tagjaként 1990-ben kötete jelent meg a Kráter Kiadónál, majd 1998-ben társszerzője az Ígéret földje kötetnek (Agape Kiadó) Reklám és/vagy művészet (Euromenager reklámelméleti jegyzetek 1999)

Művésztelepek: 1970-től résztvevője a hajdúnánási, zebegényi, vajdasági, deliblátói, resitai művésztelepeknek. 1989-től 1994-ig vezetőségi tagja a Mártélyi Képzőművészeti Alkotótelepnek, majd 1995-től művészeti irányítója a REAL Nemzetközi Reklámgrafikai Alkotótelepnek.

Díjak, kitüntetések: Országos Pedagógiai Intézet pályázata I.díj,  MEI Nemzetközi plakátkiállitás nívódíja Rejkjavik (1978), Országos Pictogram Symposion Nivó díja (1984), Szeged Város Alkotói díja (1991), Miniszteri dicséret (1985), Pro Juventute (1985), Miniszteri dicséret (1991), Pro Juventute II. fokozata (1997). DAR Logoterv-pályázat II.díj. (2oo2). Vinkler-díj (2008)