Előadónkról

SzFSzekeres Ferenc grafikus művész
főiskolai adjunktus Szegedi Tudományegyetem JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszék

1952-ben született Mórahalmon. 1979-ben rajz szakos tanári diplomát szerzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd 1989-ben a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán. 1979-től a Móra Ferenc Múzeumban a művészeti nevelés kísérleti módszereivel foglakozott.

1982-ben a Rajz Tanszékre kerülvén - alkalmazott grafika szaktárgyként - önálló szakmai programot dolgozott ki. A tantárgy oktatását a minisztérium engedélyezte és rövidesen valamennyi társ-főiskolán bevezették.
A műteremi gyakorlati- és művészettörténeti oktatás mellett a grand art és a vizuális reklám esztétikumának viszonyrendszerét kutatja.
Hazai és nemzetközi kiállítások, alkotótelepek résztvevője, 1995-től művészeti vezetője a REAL Nemzetközi Reklámgrafikai Alkotótelepnek. Alkotásait beválogatták a Magyar Plakátművészet történetét feldolgozó kiadványsorozatba.
Tervező tevékenysége eredménye számos intézmény grafikai arculata, mintegy ötven könyv és katalógus tipográfiai tervezése.
Grafikai alkotásai megjelentek a Tiszatáj, Kincskereső, POLISZ, Alföld periodikákban. Az Átjáró irodalmi és képzőművészeti csoport tagjaként 1990-ben kötete jelent meg a Kráter Kiadónál, majd 1998-ben társszerzője az Ígéret földje kötetnek.
Tagja a Magyar Plakátért Egyesületnek és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének.