Előadónkról

Dr_Zupko_IstvanDr. Zupkó István
egyetemi docens
SZTE GYTK


Dr. Zupkó István, az SZTE Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézetének docense, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyettese 1968-ban született Sajószentpéteren. 1992-ben kapott gyógyszerészi diplomát Egyetemünkön, ekkor kezdett dolgozni jelenlegi munkahelyén. 1995-ben védte meg egyetemi doktori értekezését, négy évvel később Ph.D. disszertációját. 2000-ben 10,5 hónapot töltött a belgiumi Leuveni Katolikus Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, itt került kapcsolatba a tumorellenes szerek kutatásával. 2001-től Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjat, 2005-től Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert, 2007-ben habilitált. Szakvizsgázott Klinikai laboratóriumi vizsgálatokból és gyógyszerhatástanból. Hazai és nemzetközi kutatási pályázatok témavezetője. 2008-tól 5 éven át vezette a Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézetet. Tagja számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetnek. A Gyógyszerhatástan és a Biofarmáciai tárgyak előadója, több alkalommal nyerte a Hallgatói Önkormányzat „Legjobb előadó” elismerését. Kutatási területének központjában a természetes vegyületek és szintetikus analógjaik tumorellenes hatása áll. Intenzív együttműködést épített ki hazai és külföldi munkacsoportokkal, több nemzetközi és hazai konferencián tartott felkérésre előadást. Nős, két fiú édesapja.