Előadónkról

Wölfling JánosProf. Dr. Wölfling János
tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport
Szerves Kémiai Tanszék

1959. december 4-én született Mohácson. Középiskolai tanulmányait a pécsi Vegyipari és Vegyipari Gépészeti Szakközépiskolában folytatta. 1984-ben szerzett okleveles vegyészi diplomát a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. 1984 szeptembere óta folyamatosan a JATE (2000-től: SZTE) Szerves Kémiai Tanszékén dolgozik; melynek 2008 óta vezetője. A Kémiai tudomány kandidátusa fokozatot 1991-ben, az MTA doktora címet 2007-ben nyerte el.

Oktatómunkája keretében főkollégiumi előadásokat, speciális és doktori kurzusokat tartott, illetve tart; laboratóriumi gyakorlatot vezetett vegyész, kémiatanár, gyógyszerész, biológus, környezettudományi, kémia BSc és vegyész MSc szakos hallgatóknak. Témavezetésével eddig 56 megvédett diplomamunka, szakdolgozat, projektmunka készült, és négy hallgató szerzett doktori fokozatot.

Tudományos tématerülete az új, biológiailag hatásos, módosított természetes szerves vegyületek, főként szteroidok szintézise. A szintetikus munkát a végrehajtott átalakítások mechanizmusának és sztereokémiájának vizsgálata, az előállított vegyületek műszeres analízise és spektroszkópiai módszerekkel történő szerkezet-felderítése egészíti ki. Elnyert tudományos ösztöndíjai (MTA Tudományos Továbbképzési Ösztöndíj, Alexander von Humboldt Ösztöndíj, Bolyai János Ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj) nagymértékben segítették tudományos pályáját.

Angol és orosz nyelvből középfokú C-típusú, német nyelvből pedig felsőfokú C-típusú állami nyelvvizsgával rendelkezik. Megszerezte a Goethe Institut Großes Deutsches Sprachdiplomját is.

A doktoranduszok munkájának segítése, a biológiai hatások és az orvosi területen történő alkalmazhatóság vizsgálata érdekében kutatási együttműködést folytat hazai és külföldi (német, finn, osztrák) kutatócsoportokkal. Mintegy 100 tudományos folyóiratcikk társszerzője, amelyek összesített impakt faktora meghaladja a 200-at.

Aktív tudományos közéleti tevékenységet folytat. A Magyar Kémikusok Egyesületében és a Magyar Tudományos Akadémia különböző szervezeteiben visel funkciókat. 2004 óta a European Federation for Medicinal Chemistry tanácsában ő a magyar képviselő.

Elismerései közül kiemelendő a gyógyszerészhallgatók által több alkalommal odaítélt legjobb előadói díj, tudományos tevékenysége vonatkozásában pedig a 2011-ben elnyert Zemplén Géza-fődíj, amellyel a kimagasló hazai szintetikus szerves kémiai kutatásokat ismeri el a Magyar Tudományos Akadémia.

2012. szeptember 1-jétől egyetemi tanár.