Élet a kémikus szemével

A szegedi szabadegyetemi előadások sorában a jelenlegi a második, amely „Az élet a kémikus szemével” címet viseli. Az elsőt 1933-ban Szent-Györgyi Albert tartotta. „Szent-Györgyi professzor mindvégig lebilincselő, szellemes előadásban ismertette azt a küzdelmet, amelyet a tudomány folytat az élet legrejtettebb titkainak felderítéséért.”

Jelen előadás példákon keresztül mutatja be az élet és a szerves kémia szoros kapcsolatát.

A szerves kémia történeti áttekintését követően röviden ismertetésre kerülnek a tudományterület sajátosságai, különös tekintettel a szintetikus szerves kémiára.

Elméletileg végtelen számú, egymástól különböző szerves vegyület állítható elő. Ezen anyagok sokféleségének egyik oka az izoméria (az azonos elemi összetétel melletti szerkezeti különbözőség) lehetősége. Az izomériafajták között nagy jelentőséggel rendelkezik az optikai izoméria. Az egymással tárgy-tükörképi viszonyban álló, de nem azonos molekulák (enantiomerek) általában eltérő válaszreakciókat adnak abban az esetben, ha biológiai rendszerekkel kerülnek kölcsönhatásba. A jelenség gyógyszerkémiai szempontból kiemelt fontosságú.

Természetes forrásból számos hasznos szerves vegyület nyerhető ki (izolálható). Ezek koncentrációja a lelőhelyen (pl. növényi részekben) gyakran nagyon alacsony, a szükségletek fedezése akár a faj teljes kiirtásával sem lenne biztosítható. A jelenkorban általában elegendő kis mennyiségű anyag izolálása, mert annak szerkezete korszerű spektroszkópiai módszerekkel teljes bizonyossággal megállapítható. A szerkezetfelderítést követően a szintetikus szerves kémikus feladata, hogy szintézisutat (amely gondosan megtervezett és kivitelezett kémiai átalakítások sorozatát jelenti) dolgozzon ki a célvegyület lehetőleg gazdaságos előállítására. Totálszintézis során kis molekulájú, egyszerű vegyületből kiindulva építjük fel a célvegyületet. Félszintézis megvalósításakor a szintézisút kiindulási anyaga a célvegyülettel közeli szerkezeti rokonságban álló, nagyobb mennyiségben hozzáférhető természetes vegyület, így annak módosításával, kevesebb reakciólépésben valósíthatjuk meg a szintézist.

 

Az előadás megtekintése:

Szélessávú I. változat (méret: 256x144 sávszélesség: 89 kb/s)

Szélessávú II. változat (méret: 424x240 sávszélesség: 329 kb/s)

Szélessávú III. változat (méret: 640x360 sávszélesség: 757 kb/s)

LAN változat (méret: 852x480 sávszélesség: 1385 kb/s)

Megjegyzések:

Az Internet elérés sávszélessége, és számítógépe teljesítménye szerint válasszon a fenti lehetőségek közül!

Az előadás megtekintéséhez Microsoft Windows operációs rendszer alatt a Windows Media Player 9-es vagy 10-es változatát ajánljuk. A korábbi Windows Media Player elvileg automatikusan telepíti a szükséges Windows Media 9-es kodeket, ha mégsem történne meg, abban az esetben a Windows Media 9-es kodekcsomag külön telepítése szükséges.

Linux alatt az Mplayer program használatát javasoljuk.

Természetesen más Windows Media 9-es formátummal kompatibilis lejátszóprogram is használható.

Kérjük, amennyiben technikai problémája van, írjon a help@cc.u-szeged.hu címre.