Tudományos önéletrajz

Prof. Dr. Dr. Piffkó József, tanszékvezető egyetemi tanár
 
Személyes adatok
Születési hely, idő: Budapest, 1960. 05. 16.
 
Iskolai végzettség:
1984 Fogorvosi diploma és doktori cím megszerzése: Dr. med. dent.
Doktormunka témája: „Új műtéti módszerek az
állcsonttörések traumatológiai ellátásában“
1988 Orvosi diploma és doktori cím megszerzése: Dr. med.
Doktormunka témája: „ A nyaki terime megnagyobbodások
differenciáldiagnosztikája “
1990 fog- és szájbetegségek szakvizsga
1992 szájsebészet szakvizsga (Budapest)
1997 arc- állcsontsebészet szakvizsga, (Münster)
1999 plasztikai sebészet szakvizsga (Münster)
2004 Master of Oral Medicine in Implantologie cím megszerzése
 
Tudományos fokozat
1998 Habilitáció (Münster) Téma: „A szájüregi daganatok klinikai agresszivitása az inváziós front vizsgálatának tükrében“
2008 Ph.D
 
Munkahelyek, beosztások
1988-89 Katonai szolgálat a budapesti honvédkórházban
Szakmai súlypont: Komplex fejsérülések interdisciplináris ellátása

1988-91 Kiképzés az Országos Onkológiai Intézet Fej- Nyaksebészeti Tanszékén
Szakmai súlypont: Fej- Nyaksebészeti daganatok sebészeti és komplex onkoterápiás kezelése

1992 Szakvizsga gyakorlat a Semmelweis Egyetem Szájsebészeti Klinikáján
Szakmai súlypont : Arc- Àllcsontsebészeti műtétek végzése

1993-96 Szakorvosi tevékenység a westphaliai Wilhelms Egyetem Arc-, Állcsontsebészeti Tanszékén, Münsterben
Szakmai súlypont: Új műtéti technikák elsajátítása különös tekintettel a craniofaciális fejlődési rendellenességek és a mikrosebészeti rekonstrukciók területén

1996 - 2001 Vezető főorvosi megbízás
Fekvőosztály és a műtő felelős vezetője
Orthodontiai sebészeti és az onkológiai szakrendelés felelős vezetője
Szakmai súlypont:
1. Daganatsebészet,
2. Orthodontiai sebészet,
3. Traumatológia,
4. Mikrosebészet
5. Cranio-faciális fejlődési rendellenességek sebészete

2001 óta C3 Professzor, Tanszékvezető-helyettes egyetemi tanár, Münster
- Az onkológiai aktivitások teljes körű irányítása úgy a sebészet, mint az oktatás és a kutatás területén.
- A DRG (HBCS) elszámolás megbízott vezetője a tanszéken
- A német szakmai társaság DRG csoportjának helyettes vezetője
- A német szakmai társaság traumatológiai csoportjának tagja

2003 6 hónapos vendégprofesszori megbízás a bécsi egyetem Állcsontsebészeti Tanszékén

2008-tól SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika tanszékvezetője
 
Ösztöndíjak, tanulmányutak
1991 A (Japanese International Cooperation Agency) ösztöndíjasként egészségügyi szervezés tanulmányozása Japánban 6 hétre
 
Kutatási szakterületek, érdeklődés
Egyetem alatt:
- Új műtéti módszerek az állcsonttörések traumatológiai ellátásában
Ez a munka a Semmelweis Egyetem „Madzsar József“ díját nyerte el, amelyet évenként a legjobb, egyetemista által végzett kutatói projekt kapja.
- A nyaki terime megnagyobbodások differenciáldiagnosztikája
Onkológia
Prognózis faktorok kutatása:
- Mely a betegek számára egy individuális prognózis felállítását lehetővé teszi. Ez a munka a Gerhard-Domagk Pathológiai Intézettel együttműködésben zajlik.
- A histobiológiai markerek prognózis relevanciája az invazív tumorfront területén végzett vizsgálatok során szájüregi daganatok esetében, különös tekintettel a proliferációs aktivitásra, az onkogen- és adhéziós molekulák expressziójára.
- Új immunhisztokemiai vizsgálatok, valamint a standardizált AgNOR vizsgálatok kifejlesztése és bevezetése a rutin tevékenységbe.
Traumatológia/Osteologia
Klinikai, experimentális és elméleti kutatás:
1995 Állcsont biomechanikai vizsgálata (Finite Elemente Analyse), az elméleti számítások kísérletes igazolása, az itt nyert tapasztalatok klinikai alkalmazása prospektiv randomizált kísérletekben.
1996 A csontregeneráció biológiájának elméleti kutatása különleges tekintettel a mechanikai befolyásokra.

Klinikai kutatási súlypontok:
- Besugárzás által kiváltott elváltozások a szájüregben
- A prekancerózis cytológiai és immunphenotypikai vizsgálatai a szájnyálkahártyán
- Az orthognát sebészeti eljárások evaluációja
- A szájüregi daganatok kezelésének kritikus értékelése és a különböző koncepciók összevetése
- Frontobasalis törések kezelési koncepcióinak összevetése
- „Tissue engineering“ módszer segítségével előállított porc felhasználása az állcsontízületi sebészetben

Aktuális tudományos programok:
- COLAN-Study (Comparison of locking an non-locking systems) – Prospektiv, randomizált nemzetközi multicentrikus study egy újonnan kifejlesztett multidirekcionális osteosynthesis lemezről
- Nemzetközi study a budapesti műszaki egyetemmel „finite-Elemente” modell előállítására az implantátum-csont határfelület vizsgálatára
- Elektronikus akta kifejlesztése és bevezetése a nyálkahártya betegségek szakrendelésen
- Brushbiopsia rutinszerű bevezetése és tudományos kiértékelése az orális carcinoma korai diagnosztikájában
- Multicenter vizsgálat a postoperativ arcduzzanatok kezelési effektivitásának összehasonlító elemzésére 3 dimenziós képalkotó eljárások segítségével

Publikációk
90, ebből idegen nyelven 90,
Hivatkozások száma: 425, kumulatív impakt faktor: 60,914

Pályázatok (témavezetőként)
1998-2001 ESF (European Science Foundation) Network: „Multiple primary tumours in oral cancer: Etiology and clinical significance” 100.000 €
1992-2000 Institut Straumann, Waldenburg, Schweiz: Az alsó állkapocs kísérletes és Finite-Elemente-Analyzise, 50.000 €
2004-2007 Firma Medartis, Basel, Schweiz, COLAN-Study, 50.000 €

Oktatási tevékenység
1992-2008 között a következő kurzusokat vezettem/vettem részt oktatásában:
- Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde „auscultando“
- Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde „practicando II“
- Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde „practicando III“
- Operationskurs I
- Operationskurs II
- Klinische Visite

Előadások:
1992-2008 között a következő előadásokat tartotta/vett részt oktatásában:
- Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde I + II
- Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie I + II
- Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde für Mediziner
2008-tól:
Általános orvostan-hallgatók részére meghirdetett kurzusok:
- Arc-, állcsontsebészet előadás és gyakorlat (IV., V. évf., magyar nyelven)
- Oral and Maxillofacial Surgery előadás és szeminárium (IV. V. évf., angol nyelven)
- Fogászat előadás (IV. évf., magyar és angol nyelven)
Fogorvostan-hallgatók részére meghirdetett kurzusok:
- Sebészeti aspektusok a fogászatban (IV., V. évf., magyarul és angolul)
- Szájsebészet előadás (V. évf., magyarul és angolul)
- Dentális implantológia előadás (V. évf., magyarul és angolul)

Témavezetés:
Münsteri Egyetemen: 2001-től,
A Szegedi Tudományegyetemen 2009-től Ph.D témavezető
Kutatási terület: A maxillofaciális régió számítógépes kezelési tervezése és véges elem analízise

Szakmai szervezeti tagság
A Német Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság tagja
A Magyar Arc- Állcsont- és Szájsebészeti Társaság tagja
A Magyar Arc- Állcsont- és Szájsebészeti Társaság vezetőségének konzultációs tagja
A Német Arc- Állcsont- és Szájsebészeti Társaság DRG (HBCS) bizottságának elnökhelyettese (2002-2007)
A Német Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság vezetőségi traumatológiai bizottságának tagja
A Nemzetközi Arc-, Állcsontsebészeti Társaság tagja
A Fogorvosi Szemle szerkesztőbizottságának tagja
A Head and Face Medicine folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
Az International Medical College Magyarországi Tagozatának igazgatója
A Magyar Tudományos Akadémia szegedi bizottságának fogászati és szájsebészeti szekció elnöke
"Mosolyogj bátran! Közhasznú egyesület a magyar ajak- és szájpadhasadékos gyermekekért" szülői szervezet szaktanácsadója
Több nemzetközi folyóirat rendszeres lektora

Elérhetőség
office@maxillo.u-szeged.hu, http://www.maxillo.u-szeged.hu