Tudományos önéletrajz

Személyes adatok
Születési hely, idő: Ürményháza (Jermenovci, Vajdaság) 1962. január 7.

Tanulmányok
1981–1986: Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Magyar irodalom és (szerbhorvát) fordítói szak
1986–1989: Posztgraduális irodalomtörténeti és irodalomelméleti tanulmányok: Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
1991: Az Arany János kritikáinak elméleti és módszertani kérdései című disszertáció megvédésével a magiszteri fokozat elnyerése
1993–1996: Doktori (PhD) képzés: Szegedi Egyetem, BTK, Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék
1997: A PhD fokozat elnyerése (Fáy András és az integrált irodalom)

Munkahelyek, beosztások
1985–1986: Az Újvidéki Rádió lektora
1986–1992: Tanársegéd az Újvidéki Egyetem Hungarológiai Intézetében
1993–1996: Az SZTE (JATE) BTK magyar tanszékeinek könyvtárosa. Szemináriumok vezetése a Klasszikus Magyar Irodalom Tanszéken.
1998–1999: Az SZTE (JATE) BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tanszékén tudományos munkatársa.
1999–2001: Adjunktus.
2001-től: Egyetemi docens.

Öszöndíjak
1999–2002: Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja
2003–2006: Széchenyi-ösztöndíj
2009: Klebelsberg Kunó Ösztöndíj

Tanulmányutak
2000. május: Babes–Bolyai Egyetem, Állami Levéltár, Egyetemi és Akadémiai Kézirattár (CEEPUS)
2000. szeptember: Babes–Bolyai Egyetem, Állami Levéltár, Egyetemi és Akadémiai Kézirattár (CEEPUS)
2001. január: Bécs, Institut für Finno-Ugristik (CEEPUS)
2001. május–június: Babes–Bolyai Egyetem, Állami Levéltár, Egyetemi és Akadémiai Kézirattár (CEEPUS)
2003. május: Bécs, Institut für Finno-Ugristik (CEEPUS)
2007. március: Bécs, Institut für Finno-Ugristik (CEEPUS)
2008. november: Pozsony
2009. május: Nagyszalonta, Arany János Múzeum

Díjak
2008: Martinkó András-díj

Oktatásszervezés
1998-tól a TDK tanszéki felelőse.
2006-ban a Klasszikus Magyar Irodalom Tanszéken a Csetri Lajos Irodalomtörténeti Pályázat alapítása, szervezése, bíráló bizottsági elnök
2008: Az SZTE BTK-n a BA-képzés számára az irodalomoktatás kurzusainak, szakirányainak koordinálása; a Művelődéstudomány szakirány kidolgozása, megszervezése, beindítása. A szakirány felelőse. A hozzá kapcsolódó szegedi–berlini Erasmus-program egyik szervezője. A Klasszikus magyar irodalom speciális képzés programjának kidolgozása, felelőse. Az MA képzésben az Alkalmazott irodalomtudomány szakirány programjának kidolgozója, szakirányfelelős.

Kutatási terület, érdeklődés
A felvilágosodás korának magyar irodalma. Döbrentei Gábor levelezésének és munkáinak sajtó alá rendezése.
Multikulturalitás a Kárpát-medencében a 19. században (a Művelődéstudomány szakirány keretein belül).
19. századi művelődéstörténet (Gróf Gyulay Lajos naplóköteteinek kiadása, operatív irányítása, www.gyulaynaplok.hu).
Arany János életműve: a nagyszalontai Arany-könyvtár széljegyzeteinek sajtó alá rendezése; az 1850-es évek lírájának sajtó alá rendezése.
Filológiaelmélet, kiadáselmélet (speciális és doktori kurzusok)

Elérhetőség
haszfeher@gmail.com